Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOSIBA, J. -- ŽIKLA, A. Progresívne brzdy, ale problematické. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 8 (2019), s. 16--17. ISSN 1335-6178.

Originálny názov: Progresívne brzdy, ale problematické
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Anton Žikla (50%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci zväzku: 8
Rok vydania: 2019
Od strany: 16
Do strany: 17
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: brzdy, mobilná technika, traktory, hydrostatické prevody
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. Nitra: ISSN 1335-6178.

Originálny názov: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-6178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ: Združenie Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 13.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)