Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VITÁZEK, I. -- TKÁČ, Z. Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study.  In 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. New York : American Institute of Physics. (2019), s. 1--4. ISBN 978-0-7354-1858-5. URL: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114776.

Originálny názov: Isothermal kinetic analysis of thermal decomposition of woody biomass: The thermogravimetric study
Autor: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. (50%)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: American Institute of Physics
Miesto vydania: New York
Rok zverejnenia: 2019
URL: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5114776
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 1
Do strany: 4
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: termogravimetria, biopalivá, biomasa
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. New York: American Institute of Physics, 2019. ISBN 978-0-7354-1858-5.

Originálny názov: 38th Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-7354-1858-5
Vydavateľ: American Institute of Physics
Miesto vydania: New York
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)