Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ABRAHÁM, R. -- MAJDAN, R. -- DRLIČKA, R. Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle. In Agronomy Research. 17, 2 (2019), s. 333--342. ISSN 1406-894X.

Originální název: Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle
Autor: Ing. Rudolf Abrahám, PhD. (34%)
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (33%)
Ing. Róbert Drlička, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Agronomy Research
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 17
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2019
Od strany: 333
Do strany: 342
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: poľnohospodárska technika, traktory, pneumatiky, hnacie kolesá
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
Poslední změna: 15.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Agronomy Research. Tartu: ISSN 1406-894X.

Originální název: Agronomy Research
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1406-894X
Stát vydavatele:
Místo vydání: Tartu
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 15.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)