Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ABRAHÁM, R. -- MAJDAN, R. -- DRLIČKA, R. Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle. In Agronomy Research. 17, 2 (2019), s. 333--342. ISSN 1406-894X.

Originálny názov: Special tractor driving wheels with two modification of spikes inclination angle
Autor: Ing. Rudolf Abrahám, PhD. (34%)
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (33%)
Ing. Róbert Drlička, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agronomy Research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 17
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 333
Do strany: 342
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: poľnohospodárska technika, traktory, pneumatiky, hnacie kolesá
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agronomy Research. Tartu: ISSN 1406-894X.

Originálny názov: Agronomy Research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1406-894X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Tartu
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)