Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAJDAN, R. -- ABRAHÁM, R. -- UHRINOVÁ, D. -- NOSIAN, J. Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural tractors and proposal of by-pass filtration system. In Agronomy Research. 17, 1 (2019), s. 1107--1122. ISSN 1406-894X.

Originálny názov: Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural tractors and proposal of by-pass filtration system
Autor: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (25%)
Ing. Rudolf Abrahám, PhD. (25%)
Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (25%)
Ing. Jozef Nosian (25%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agronomy Research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 17
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 1107
Do strany: 1122
Počet strán: 16
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: filtrácia, poľnohospodárska technika, traktory, hydraulické oleje, prevodové oleje
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agronomy Research. Tartu: ISSN 1406-894X.

Originálny názov: Agronomy Research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1406-894X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Tartu
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)