Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONICKÝ, J. -- POLERECKÝ, J. -- BERNÁT, R. -- KOLLÁROVÁ, K. Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine. 1. vyd. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2019. 163 s. ISBN 978-3-942303-85-9.

Originálny názov: Assessment of alternative fuel samples applied in a test combustion engine
Autor: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (55%)
Ing. Ján Polerecký (13%)
Ing. Rastislav Bernát, PhD. (16%)
Ing. Katarína Kollárová, PhD. (16%)
Pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-3-942303-85-9
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: RAM-Verlag
Miesto vydania: Lüdenscheid
Štát: Nemecká spolková republika
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 163
Náklad:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kľúčové slová: slovenčina: alternatívne pohonné hmoty, emisie znečisťujúcich látok, životné prostredie, biopalivá, automobily, spaľovacie motory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)