Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.

Originálny názov: Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (20%)
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (16%)
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. (16%)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (16%)
doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. (16%)
Peter Kožuch (16%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Druh publikácie: patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Číslo patentu:
Názov vydavateľa:
Miesto vydania: Banská Bystrica
Názov vlastníka:
Dátum registrácie:
Spôsob využitia:
Povinnosť licencie:
Licenčný poplatok:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: poľnohospodárska technika, stroje, hydraulika, manipulačná technika, hydraulické obvody
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)