Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JABLONICKÝ, J. -- TKÁČ, Z. -- TULÍK, J. -- UHRINOVÁ, D. -- POLERECKÝ, J. Automobilové spaľovacie motory. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2015-4.

Originální název:
Automobilové spaľovacie motory
Anglický název:
Autor:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (33%)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (24%)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (17%)
Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (15%)
Ing. Ján Polerecký, PhD. (11%)
Pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace:
skripta a učebnice
ISBN:
978-80-552-2015-4
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
176
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pohonné hmoty, spaľovacie motory, automobily, katalyzátory výfukových plynov
Rok uplatnění:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)