Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JABLONICKÝ, J. -- TKÁČ, Z. -- TULÍK, J. -- UHRINOVÁ, D. -- POLERECKÝ, J. Automobilové spaľovacie motory. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 s. ISBN 978-80-552-2015-4.

Originálny názov: Automobilové spaľovacie motory
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (33%)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (24%)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (17%)
Ing. Daniela Uhrinová, PhD. (15%)
Ing. Ján Polerecký (11%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: skriptá a učebnice
ISBN: 978-80-552-2015-4
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 176
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pohonné hmoty, spaľovacie motory, automobily, katalyzátory výfukových plynov
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)