Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TULÍK, J. -- JABLONICKÝ, J. Konštrukcia vozidiel. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 133 s. ISBN 978-80-552-2016-1.

Originálny názov: Konštrukcia vozidiel
Anglický názov:
Autor: Ing. Juraj Tulík, PhD. (74%)
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (26%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: skriptá a učebnice
ISBN: 978-80-552-2016-1
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 133
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: motorové vozidlá, konštrukcie vozidiel
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Tulík, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)