Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NOSIAN, J. -- KUČERA, M. -- KOSIBA, J. -- KUCHAR, P. Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers.  In ICYS 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 143--150. ISBN 978-80-552-2003-1.

Originálny názov: Construction of a hydraulic device to verify the operation of hydrostatic transducers
Autor: Ing. Jozef Nosian (25%)
Ing. Marián Kučera, PhD. (25%)
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (25%)
Ing. Peter Kuchar, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 143
Do strany: 150
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: ICYS 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: strojárstvo, hydrostatické prevody, hydraulické systémy, hydraulické mechanizmy
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Nosian
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

VOZÁROVÁ, V. -- PETROVIĆ, A. ICYS 2019. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019. ISBN 978-80-552-2003-1.

Originálny názov: ICYS 2019
Anglický názov:
Editor: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (50%)
Ing. Ana Petrović, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2003-1
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)