Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOSIBA, J. -- ŽIKLA, A. Degradácia oleja mokrými brzdami. In MOT´or. 16, 9 (2019), s. 100--102. ISSN 1336-4200.

Originálny názov: Degradácia oleja mokrými brzdami
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (50%)
Anton Žikla (50%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: MOT´or
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 16
Číslo periodika v rámci zväzku: 9
Rok vydania: 2019
Od strany: 100
Do strany: 102
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mobilná technika, brzdy, traktory, motorové oleje
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Posledná zmena: 11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

MOT´or. Bratislava: ISSN 1336-4200.

Originálny názov: MOT´or
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1336-4200
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Elektro-energo
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)