Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

OPÁLENÝ, P. -- JABLONICKÝ, J. Prevádzkové a laboratórne meranie vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mobilných energetických prostriedkov. Závěrečná práce. 2019. 159 s.

Originální název: Prevádzkové a laboratórne meranie vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mobilných energetických prostriedkov
Anglický název:
Autor: Ing. Peter Opálený, PhD.
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace: závěrečná práce
Vedoucí:
Nakladatel:
Vysoká škola: -
Typ práce: Závěrečná práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 159
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: DAI Dizertačné a habilitačné práce
Klíčová slova: slovenština: tribológia, brzdové kvapaliny, brzdy, mazacie oleje, mazivá
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Opálený, PhD.
Poslední změna: 19.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)