Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OPÁLENÝ, P. -- JABLONICKÝ, J. Prevádzkové a laboratórne meranie vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mobilných energetických prostriedkov. Záverečná práca. 2019. 159 s.

Originálny názov: Prevádzkové a laboratórne meranie vplyvu ekologických kvapalín na mokré brzdy mobilných energetických prostriedkov
Anglický názov:
Autor: Ing. Peter Opálený, PhD.
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: záverečná práca
Vedúci:
Vydavateľ:
Vysoká škola: -
Typ práce: Záverečná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 159
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: DAI Dizertačné a habilitačné práce
Kľúčové slová: slovenčina: tribológia, brzdové kvapaliny, brzdy, mazacie oleje, mazivá
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Opálený, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)