Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALENÁR, M. -- TKÁČ, Z. Laboratórny výskum vlastností ekologických hydraulických a prevodových kvapalín. Záverečná práca. 2019. 135 s.

Originálny názov: Laboratórny výskum vlastností ekologických hydraulických a prevodových kvapalín
Anglický názov:
Autor: Ing. Marek Halenár, PhD. (100%)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: záverečná práca
Vedúci:
Vydavateľ:
Vysoká škola: -
Typ práce: Záverečná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 135
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: DAI Dizertačné a habilitačné práce
Kľúčové slová: slovenčina: hydrogenerátory, strojárstvo, riadiace systémy, hydraulika, hydraulické kvapaliny
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marek Halenár, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)