Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUCHAR, P. -- JANOŠKO, I. Posúdenie vybraných technických parametrov vozidla z pohľadu bezpečnostných a dynamických vlastností. Záverečná práca. 2019. 151 s.

Originálny názov: Posúdenie vybraných technických parametrov vozidla z pohľadu bezpečnostných a dynamických vlastností
Anglický názov:
Autor: Ing. Peter Kuchar, PhD. (100%)
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: záverečná práca
Vedúci:
Vydavateľ:
Vysoká škola: -
Typ práce: Záverečná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 151
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: DAI Dizertačné a habilitačné práce
Kľúčové slová: slovenčina: bezpečnosť, motory, krútiaci moment, automobily, pneumatiky, kolesá
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Kuchar, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)