Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUJO, Ľ. -- ČORŇÁK, Š. -- TKÁČ, Z. -- JÁNOŠOVÁ, M. Laboratory research of transmission - hydraulic fluid. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 183--188. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).

Originálny názov: Laboratory research of transmission - hydraulic fluid
Autor: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. (25%)
Štefan Čorňák (25%)
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (25%)
Ing. Michaela Jánošová, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Trends in agricultural engineering 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 183
Do strany: 188
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: čerpadlá, prietoky, hydraulika, hydraulické oleje, prúdenie kvapalín, prenos energie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).

Originálny názov: Trends in agricultural engineering 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-213-2953-9 (brož.)
Vydavateľ: Česká zemědělská univerzita
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)