Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAJDAN, R. -- NOSIAN, J. -- TULÍK, J. -- ABRAHÁM, R. Technická diagnostika traktorového hydrogenerátora = Technical diagnostics of tractor hydraulic pump. In Spravodaj ATD SR. 22, 1 (2019), s. 50--56. ISSN 1337-8552.

Originálny názov: Technická diagnostika traktorového hydrogenerátora = Technical diagnostics of tractor hydraulic pump
Anglický názov: Technical diagnostics of tractor hydraulic pump
Autor: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (25%)
Ing. Jozef Nosian (25%)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (25%)
Ing. Rudolf Abrahám, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Spravodaj ATD SR
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 50
Do strany: 56
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hydrogenerátory, poľnohospodárska technika, diagnostické skúšky, tribodiagnostika, traktory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Spravodaj ATD SR. Košice: ISSN 1337-8552.

Originálny názov: Spravodaj ATD SR
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1337-8552
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Košice
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)