Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VITÁZEK, I. Využitie termovízie v diagnostike sušiarní. In Roľnícke noviny. 90, 33 (2019), s. 8--9. ISBN 0231– 6617.

Originálny názov: Využitie termovízie v diagnostike sušiarní
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc. (100%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 90
Číslo periodika v rámci zväzku: 33
Rok vydania: 2019
Od strany: 8
Do strany: 9
Počet strán: 2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: termografia, sušenie, sušiarne, sušičky obilia, zrnoviny, termovízia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Posledná zmena: 11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Roľnícke noviny. Nitra: ISBN 0231– 6617.

Originálny názov: Roľnícke noviny
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN: 0231– 6617
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)