Katedra dopravy a manipulácie (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

Spôsob inteligentného riadenia vozidla na základe obmedzenia rýchlosti prostredníctvom virtuálnych dopravných značiek: úžitkový vzor č. 8613: dátum zápisu 5.11.2019. ĎURIŠ, J. -- RALBOVSKÝ, A. -- JABLONICKÝ, J. -- TULÍK, J. -- MAJDAN, R.

Originální název: Spôsob inteligentného riadenia vozidla na základe obmedzenia rýchlosti prostredníctvom virtuálnych dopravných značiek: úžitkový vzor č. 8613: dátum zápisu 5.11.2019
Anglický název:
Autor: Ing. Jakub Ďuriš (20%)
Andrej Ralbovský (20%)
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (20%)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (20%)
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (20%)
Pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikace: patent nebo jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů
Číslo patentu:
Název vydavatele:
Místo vydání: Banská Bystrica
Název vlastníka:
Datum registrace:
Způsob využití:
Povinnost licence:
Licenční poplatek:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cestná premávka, inteligentné systémy, vozidlá, dopravné zariadenia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Ďuriš
Poslední změna: 07.12.2019 22:20 (Import dat z knihovny)