Katedra dopravy a manipulácie (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Spôsob inteligentného riadenia vozidla na základe obmedzenia rýchlosti prostredníctvom virtuálnych dopravných značiek: úžitkový vzor č. 8613: dátum zápisu 5.11.2019. ĎURIŠ, J. -- RALBOVSKÝ, A. -- JABLONICKÝ, J. -- TULÍK, J. -- MAJDAN, R.

Originálny názov: Spôsob inteligentného riadenia vozidla na základe obmedzenia rýchlosti prostredníctvom virtuálnych dopravných značiek: úžitkový vzor č. 8613: dátum zápisu 5.11.2019
Anglický názov:
Autor: Ing. Jakub Ďuriš (20%)
Andrej Ralbovský (20%)
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD. (20%)
Ing. Juraj Tulík, PhD. (20%)
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie
Druh publikácie: patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Číslo patentu:
Názov vydavateľa:
Miesto vydania: Banská Bystrica
Názov vlastníka:
Dátum registrácie:
Spôsob využitia:
Povinnosť licencie:
Licenčný poplatok:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cestná premávka, inteligentné systémy, vozidlá, dopravné zariadenia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Ďuriš
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)