Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 47

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization
Phanden, Rakesh Kumar -- Palková, Zuzana -- Sindhwani, Rahul
A framework for flexible job shop scheduling problem using simulation-based cuckoo search optimization. In Advances in industrial and production engineering. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019, s. 247--262. ISBN 978-981-13-6411-2.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining
Valíček, Jan -- Czán, Andrej -- Harničárová, Marta -- Šajgalík, Michal -- Kušnerová, Milena -- Czánová, Tatiana -- Kopal, Ivan -- Gombár, Miroslav -- Kmec, Jan -- Šafář, Marek
A new way of identifying, predicting and regulating residual stress after chip-forming machining. In International Journal of Mechanical Sciences. 155, (2019), s. 344--359. ISSN 0020-7403.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Automatizácia riadenia polohovania horáka pri zváraní: Automatization of the pose to pose control of the burner during welding
Palovčík, Michal -- Olejár, Martin
Automatizácia riadenia polohovania horáka pri zváraní: Automatization of the pose to pose control of the burner during welding.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 251--258. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Automatizovaný systém efektívneho spaľovania paliva v kotloch: The automated system of an efficient fuel combustion in boilers
Klokner, Michal -- Tóth, Ladislav
Automatizovaný systém efektívneho spaľovania paliva v kotloch: The automated system of an efficient fuel combustion in boilers.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 133--140. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Backup diesel generator calculation for farms: Výpočet záložného dieselgenerátora pre farmy
Morvai, Peter -- Žitňák, Miroslav
Backup diesel generator calculation for farms: Výpočet záložného dieselgenerátora pre farmy.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 38--42. ISBN 978-80-552-2068-0. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Clean air curriculum as a base for clean environment
Palková, Zuzana -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan
Clean air curriculum as a base for clean environment.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 2261--2266. ISBN 978-84-09-14755-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Communication between a PCL and a Raspberry PI via openpowerlink
Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Vacho, Lukáš -- Olejár, Martin
Communication between a PCL and a Raspberry PI via openpowerlink. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 17--25. ISSN 1336-4472.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Development of the method for predicting the resource of mechanical systems
Panda, Anton -- Nahornyi, Volodymyr -- Pandová, Iveta -- Harničárová, Marta -- Kušnerová, Milena -- Valíček, Jan -- Kmec, Jan
Development of the method for predicting the resource of mechanical systems. In International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 105, 1 (2019), s. 1--4. ISSN 0268-3768.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Distribuované riadenie technologického procesu: Distributed controlling of technological process
Lendvay, Andrej -- Kósa, Patrik -- Olejár, Martin
Distribuované riadenie technologického procesu: Distributed controlling of technological process.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 195--203. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Experiences and new trends in teaching automation and informatics at faculties not primarily involved in computer science
Danel, Roman -- Řepka, Michal -- Palková, Zuzana -- Kušnerová, Milena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kmec, Jan
Experiences and new trends in teaching automation and informatics at faculties not primarily involved in computer science.  In ICERI 2019. Valencia : IATED. (2019), s. 2964--2971. ISBN 978-84-09-14755-7.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium
Gombár, Miroslav -- Vagaská, Alena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Czán, Andrej -- Kmec, Jan
Experimetal analysis of the influence of factors acting on the layer thickness formed by anodic oxidation of aluminium. In Coatings. 9, 1 (2019), s. 2019. ISSN 2079-6412.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Hard iron and soft compensation of three axis magnetometer measurements = Kompenzácia hard iron a soft iron vplyvov na meranie trojosého magnetometra
Kišev, Marián -- Kósa, Patrik -- Vacho, Lukáš -- Baláži, Juraj -- Cviklovič, Vladimír
Hard iron and soft compensation of three axis magnetometer measurements = Kompenzácia hard iron a soft iron vplyvov na meranie trojosého magnetometra. In Acta Facultatis Technicae. 24, 1 (2019), s. 9--16. ISSN 1336-4472.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie vybraných faktorov prostredia v chove ošípaných = Evaluation of selected environmental factors in pig breeding
Žitňák, Miroslav -- Morvai, Peter -- Fusková, Ivana
Hodnotenie vybraných faktorov prostredia v chove ošípaných = Evaluation of selected environmental factors in pig breeding. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 329--335. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Identification of dynamics of movement of the differential mobile robotic platform controlled by fuzzy controller
Vacho, Lukáš -- Olejár, Martin -- Hrubý, Dušan -- Cviklovič, Vladimír -- Valíček, Jan -- Palková, Zuzana -- Harničárová, Marta -- Tozan, Hakan
Identification of dynamics of movement of the differential mobile robotic platform controlled by fuzzy controller. In Tehnički vjesnik. 26, 6 (2019), s. 1642--1649. ISSN 1330-3651.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Implementácia fuzzy regulátora do PLC: Implementation of the fuzzy controller into a PLC
Jesenský, Lukáš -- Olejár, Martin
Implementácia fuzzy regulátora do PLC: Implementation of the fuzzy controller into a PLC.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 123--132. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming
Srnánek, Rastislav -- Horňák, Dominik -- Cviklovič, Vladimír -- Hrubý, Dušan
Implementation of fuzzy control algorithms in object-oriented programming.  In ICYS 2019: proceedings of the XXI International conference of young scientists, Nitra, [11th-12th June] 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 151--157.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Important questions related to surge protection tests
Madola, Vladimír -- Lukáč, Ondrej
Important questions related to surge protection tests. In Tudományos diákköri konferencia előadásainak összefoglalói. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 29. ISBN 978-963-269-869-4 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Instructional Design in Virtual Reality Environments: The case of Palestinian HEIs
Fragkaki, Maria -- Hatzilygeroudis, Ioannis -- Palková, Zuzana -- Kovas, Konstantinos
Instructional Design in Virtual Reality Environments: The case of Palestinian HEIs. In 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2019. New York: IEEE, 2019, ISBN 978-172814959-2.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov
Čerňanský, Peter -- Tóth, Ladislav
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov. In Jemná mechanika a optika. 64, 5 (2019), s. 147--149. ISSN 0447-6441.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov na výučbu: Interactive models for measuring and automatisation systems for teaching
Čerňanský, Peter -- Tóth, Ladislav
Interaktívne modely meracích a automatizovaných systémov na výučbu: Interactive models for measuring and automatisation systems for teaching.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 41--47. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Mathematical model of mobile robot based on differential drive
Horňák, Dominik -- Srnánek, Rastislav -- Olejár, Martin -- Hrubý, Dušan
Mathematical model of mobile robot based on differential drive.  In ICYS 2019: proceedings of the XXI International conference of young scientists, Nitra, [11th-12th June] 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 53--59.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes
Kušnerová, Milena -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Palková, Zuzana -- Tkáč, Zdenko -- Panda, Anton -- Kmec, Jan -- Lukáč, Ondrej
Measurement of the thermal properties of innovative highly non-structural concretes.  In New perspectives on mass and thermal transport in engineering materials. Zürich : Scientific Net. (2019), s. 471--52. ISBN 978-3-0357-1562-0. URL: https://www.researchgate.net/publication/330537721_Measurement_of_the_Thermal_Properties_of_Innovative_Highly-Insulating_Non-Structural_Concretes.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Meranie statických charakteristík s využitím programu Labview: Measurement of static characteristics using Labview
Šuba, Matej -- Lukáč, Ondrej -- Tóth, Ladislav
Meranie statických charakteristík s využitím programu Labview: Measurement of static characteristics using Labview.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 325--334. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Mikroprocessornoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: patent RU 2645449 C1 : opublikovano 10.10.2019
Vachtina, Jelena Arturovna -- Vostruchin, Aleksandr Vitaľjevič -- Gabrijeljan, Šaliko Žorajevič -- Dorožko, Sergej Vasiľjevič -- Palková, Zuzana -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin
Mikroprocessornoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: patent RU 2645449 C1 : opublikovano 10.10.2019. VACHTINA, J A. -- VOSTRUCHIN, A V. -- GABRIJELJAN, Š Ž. -- DOROŽKO, S V. -- PALKOVÁ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- OLEJÁR, M.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisovAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen
Kopal, Ivan -- Vršková, Juliana -- Ondrušová, Darina -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Koleničová, Z.
Modeling the thermal decomposition of friction composite systems based on yarn reinforced polymer matrices using artificial neural networks = Modellierung der thermischen Zersetzung bei Reibung von Verbundwerkstoffen auf der Basis von garnverstärkten Polymermatrizen mit künstlichen neuronalen Netzen. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), s. 616--628. ISSN 0933-5137.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Numerical simulations of longitudinally rolled plates with artificially introduced defects = Numerické simulácie pozdĺžne valcovaných plechov s umelo vnesenými chybami
Vlado, Martin -- Lupták, Miloslav -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Bidulský, Róbert -- Kočiško, Róbert
Numerical simulations of longitudinally rolled plates with artificially introduced defects = Numerické simulácie pozdĺžne valcovaných plechov s umelo vnesenými chybami. In Hutnické listy. 72, 3 (2019), s. 4--13. ISSN 0018-8069.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Ovládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramien
Jendek, Miroslav -- Tóth, Ladislav
Ovládanie robotického ramena pomocou identifikácie a sledovania kĺbov ľudských ramien. In Jemná mechanika a optika. 64, 5 (2019), s. 150--154. ISSN 0447-6441.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Program na simuláciu algoritmov smerovej reaktívnej navigácie: Program for simulation of directional reactive navigation algorithms
Kováč, Tomáš -- Lukáč, Ondrej
Program na simuláciu algoritmov smerovej reaktívnej navigácie: Program for simulation of directional reactive navigation algorithms.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 161--168. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Programovanie PLC v prostredí AS4.5
Olejár, Martin -- Cviklovič, Vladimír
Programovanie PLC v prostredí AS4.5. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 217 s. ISBN 978-80-552-2035-2.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games
Horňák, Dominik -- Jaščur, Miroslav -- Ferenčík, Norbert -- Budzel, Marek
Proof of concept: Using reinforcement learning agent as an adversary in serious games. In International work conference on bioinspired intelligence. Budapest: Budapest Óbuda University, 2019, s. 111--115. ISBN 978-1-7281-0967-1.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Radial basis function neural network-based modeling of the dynamic thermo-mechanical response and damping behavior of thermoplastic elastomer systems
Kopal, Ivan -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Krmela, Ján -- Lukáč, Ondrej
Radial basis function neural network-based modeling of the dynamic thermo-mechanical response and damping behavior of thermoplastic elastomer systems. In Polymers. 11, 6 (2019), s. 6. ISSN 2073-4360.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Regulácia teploty vzduchu mikrokontrolérom: Regulation of air temperature by microcontroller
Šivo, Marek -- Cviklovič, Vladimír -- Kažimírová, Viera
Regulácia teploty vzduchu mikrokontrolérom: Regulation of air temperature by microcontroller.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 297--306. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe
Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Kmec, Jan -- Palková, Zuzana -- Kopal, Ivan -- Krmela, Ján -- Panda, Anton
Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials = Untersuchung des Einflusses der Korngröße auf die mechanischen Eigenschaften technischer Werkstoffe. In Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 50, 5 (2019), s. 635--645. ISSN 0933-5137.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Temperature model of photovoltaic module
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin -- Hlaváč, Peter -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Kotoulek, Petr
Temperature model of photovoltaic module. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, s. 18. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber
Kušnerová, Milena -- Valíček, Jan -- Harničárová, Marta -- Kmec, Jan -- Řepka, Michal -- Danel, Roman -- Panda, Anton -- Palková, Zuzana
The combined relative uncertainty of measurement results by prototype semi-automated calorimetric chamber. In Measurement Science Review. 19, 2 (2019), s. 53--60. ISBN 1335–8871.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The conditions for obtaining self-organized structures on the tribological surfaces of composite materials based on polytetrafluoroethylene which is used in automotive and other demanding technologies
Panda, Anton -- Dyadyura, Kostiantyn -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Pandová, Iveta -- Palková, Zuzana
The conditions for obtaining self-organized structures on the tribological surfaces of composite materials based on polytetrafluoroethylene which is used in automotive and other demanding technologies. In MM science journal. (2019), s. 3500--3508. ISSN 1803-1269.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The effect of the number of inference rules of a fuzzy controller on the quality of control of a mobile robot
Kósa, Patrik -- Olejár, Martin -- Palková, Zuzana -- Hrubý, Dušan -- Cviklovič, Vladimír -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan
The effect of the number of inference rules of a fuzzy controller on the quality of control of a mobile robot.  In MATEC Web of Conferences. London : EDP Sciences. (2019), ISBN 978-2-7598-9083-5. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201929905002.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The model of the tilt angle influence to the PV system energy production in the Central European regions
Bilčík, Matúš -- Kišev, Marián -- Božiková, Monika -- Paulovič, Stanislav
The model of the tilt angle influence to the PV system energy production in the Central European regions.  In MendelNet 2019. Brno : Mendel University in Brno. (2019), s. 499--503. ISBN 978-80-7509-688-3. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2019/mnet_2019_full.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of epoxy composite material
Panda, Anton -- Dyadyura, Kostiantyn -- Savchuk, Petro -- Kashytskyi, Vitaliy -- Malets, Victoria -- Valíček, Jan -- Harničárová, Marta -- Pandová, Iveta -- Androvič, Lukáš -- Kušnerová, Milena
The results of theoretical and experimental studies of tribotechnical purposes composites on the basis of epoxy composite material. In MM science journal. (2019), s. 3509--3518. ISSN 1803-1269.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 59--64. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vizualizácia a inovácia technologického procesu dávkovania aditív na eliminovanie SO2 vo filtračnom zariadení: Visualization and innovation of the dosing process to eliminate SO2 in the filter device
Šándor, Marián -- Olejár, Martin
Vizualizácia a inovácia technologického procesu dávkovania aditív na eliminovanie SO2 vo filtračnom zariadení: Visualization and innovation of the dosing process to eliminate SO2 in the filter device.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 287--296. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv uhla sklonu fotovoltaického panelu na energetickú produkciu solárneho systému: The influence of photovoltaic module tilt angle on the solar system energy production
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián
Vplyv uhla sklonu fotovoltaického panelu na energetickú produkciu solárneho systému: The influence of photovoltaic module tilt angle on the solar system energy production.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 83--88. ISBN 978-80-552-2068-0. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vyhodnocovanie tepelných energetických strát budov s použitím algoritmov spracovania obrazu a termokamery: Evaluation of heat energy loss of buildings using image processing algorithms and thermal camera
Gális, Martin -- Tóth, Ladislav
Vyhodnocovanie tepelných energetických strát budov s použitím algoritmov spracovania obrazu a termokamery: Evaluation of heat energy loss of buildings using image processing algorithms and thermal camera.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 74--82. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja: Development and imlementation of the hardware and software for automatic arm alingment of the CNC
Sakman, Dávid -- Cviklovič, Vladimír
Vývoj a realizácia hardvéru a softvéru na automatické vyrovnanie ramena CNC stroja: Development and imlementation of the hardware and software for automatic arm alingment of the CNC.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 278--286. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vývoj a realizácia zariadenia na meranie statických a dynamických parametrov logických obvodov: Development and implementation of a device for measuring static and dynamic parameters of logic circuits
Lupták, Adam -- Cviklovič, Vladimír
Vývoj a realizácia zariadenia na meranie statických a dynamických parametrov logických obvodov: Development and implementation of a device for measuring static and dynamic parameters of logic circuits.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 204--211. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Zariadenie na meranie teploty a vlhkosti v stavebníctve: Temperature and humidity measurement device in building industry
Páleník, Jozef -- Cviklovič, Vladimír -- Szabóová, Tímea
Zariadenie na meranie teploty a vlhkosti v stavebníctve: Temperature and humidity measurement device in building industry.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 244--250. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019
Jablonický, Juraj -- Kosiba, Ján -- Hujo, Ľubomír -- Tkáč, Zdenko -- Cviklovič, Vladimír -- Kožuch, Peter
Zariadenie na testovanie hydraulického okruhu pracovnej hydrauliky strojov: patentový spis č. 288693 : dátum sprístupnenia patentu 8.7.2019. JABLONICKÝ, J. -- KOSIBA, J. -- HUJO, Ľ. -- TKÁČ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- KOŽUCH, P.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisovAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti