Department of Physics (TF) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 21

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Analýza vybraných parametrov riadenia
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, p. 215--224. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní: Milling feed rate automation
Marko, Dušan -- Hlaváč, Peter
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní: Milling feed rate automation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 235--243. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Holota, Tomáš
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), p. 103--108. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Different types of Pergas´electrical properties comparison
Hlaváčová, Zuzana -- Ardonová, Veronika -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Different types of Pergas´electrical properties comparison. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. (2019), p. 67.
article in a professional periodical2019Details
Functionality of beech bark in adhesive mixtures used in plywood and its effect on the stability associated with material systems
Réh, Roman -- Igaz, Rastislav -- Krišťák, Ľuboš -- Ružiak, Ivan -- Gajtanská, Milada -- Božiková, Monika -- Kučerka, Martin
Functionality of beech bark in adhesive mixtures used in plywood and its effect on the stability associated with material systems. In Materials. 12, 8 (2019), p. 8. ISSN 1996-1944.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Kalibrácia textúrometra
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra. In Jemná mechanika a optika. 64, 6 (2019), p. 171--174. ISSN 0447-6441.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading. In KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 31--40. ISBN 978-80-552-1992-9.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Kompresné paramatre sliviek: Compression parameters of plums
Koczák, Peter -- Kubík, Ľubomír
Kompresné paramatre sliviek: Compression parameters of plums.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 141--150. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
New trends in municipal waste sorting
Donoval, Zdenek -- Procházka, Róbert -- Korenko, Maroš
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, p. 49--57. ISBN 978-80-248-4258-5.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Nízkofrekvenčné elektrické vlastnosti džúsov: Low-frequency electrical properties of juices
Štucika, Miroslav -- Hlaváčová, Zuzana
Nízkofrekvenčné elektrické vlastnosti džúsov: Low-frequency electrical properties of juices.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 316--324. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, p. 165--170. ISBN 978-80-248-4258-5.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Rheologic properties of selected tomato ketchups
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana
Rheologic properties of selected tomato ketchups.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), p. 66.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Selected physical properties assessment of sunflower and olive oils
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana
Selected physical properties assessment of sunflower and olive oils. In Acta technologica agriculturae. 22, 3 (2019), p. 86--91. ISSN 1335-2555.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Selected rheological properties of some tomato ketchup
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Hlaváčová, Zuzana
Selected rheological properties of some tomato ketchup.  In Trends in agricultural engineering 2019. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), p. 165--170. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 441--446. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient
Uharček, Marek -- Kubík, Ľubomír
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 342--351. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 59--64. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Uticaj različitog sadržaja vlage na termalna svojstva drva
Kotoulek, Petr -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján -- Malínek, Martin -- Bilčík, Matúš
Effect of different moisture contents on the thermal properties of wood = Uticaj različitog sadržaja vlage na termalna svojstva drva. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 1 (2019), p. 24--26. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Effects of temperature and blending on biodiesel density = Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), p. 69--72. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Uticaj temperature i vremena čuvanja na reološke osobine odabranih kečapa od paradajza
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana -- Ardonová, Veronika -- Kotoulek, Petr
Temperature and storing time effect on rheologic properties of selected tomato ketchups = Uticaj temperature i vremena čuvanja na reološke osobine odabranih kečapa od paradajza. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), p. 78--82. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Využitie elektrických vlastností rôznych druhov dreva: Electrical properties of defferent types of wood utilisation
Ardonová, Silvia -- Hlaváčová, Zuzana
Využitie elektrických vlastností rôznych druhov dreva: Electrical properties of defferent types of wood utilisation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 1--9. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details