Katedra fyziky (TF) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 29

Publikace
Druh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
Analýza vplyvu riadiacej techniky na proces sušenia v poľnohospodárstve = Analysis of the effects of control technologies on process of drying in agriculture
Puskás, Tibor -- Hlaváč, Peter
Analýza vplyvu riadiacej techniky na proces sušenia v poľnohospodárstve = Analysis of the effects of control technologies on process of drying in agriculture.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 274--280. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Podrobnosti
Analýza vplyvu teploty na hustotu motorového oleja
Dóczy, Dalibor -- Božiková, Monika
Analýza vplyvu teploty na hustotu motorového oleja.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 54--62. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Comparison of the annual power balance of photovoltaic modules = Poredenje godišnjeg uravnoteženja snage fotonaponskih modula
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Kotoulek, Petr -- Kišev, Marián -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana
Comparison of the annual power balance of photovoltaic modules = Poredenje godišnjeg uravnoteženja snage fotonaponskih modula. In Journal on processing and energy in agriculture. 24, 1 (2020), s. 18--21. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020Podrobnosti
DSC methods as a tool of fast originality control
Vozárová, Vlasta -- Petrović, Ana -- Kunecová, Daniela -- Csillag, Ján
DSC methods as a tool of fast originality control. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 31. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článek ve sborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Electrical properties of value-added chocolate
Hlaváčová, Zuzana -- Ardonová, Veronika -- Hlaváč, Peter -- Ivanišová, Eva
Electrical properties of value-added chocolate. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 28. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článek ve sborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Energetické zhodnotenie vybraného priemyselného odpadu: Energy evaluation of selected industrial waste
Pilka, Tomáš -- Kunecová, Daniela
Energetické zhodnotenie vybraného priemyselného odpadu: Energy evaluation of selected industrial waste.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 257--263. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Podrobnosti
Evaluation of properties of pellets made of swine manure
Kažimírová, Viera -- Kubík, Ľubomír -- Mihina, Štefan
Evaluation of properties of pellets made of swine manure. In Acta technologica agriculturae. 23, 3 (2020), s. 137--143. ISSN 1335-2555.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Fyzikálne vlastnosti vybraných potravinárskych materiálov ako ukazovatele kvality
Ardonová, Veronika -- Hlaváčová, Zuzana
Fyzikálne vlastnosti vybraných potravinárskych materiálov ako ukazovatele kvality. Závěrečná práce. 2020. 147 s.
závěrečná práce
Dizertačné a habilitačné práce
2020Podrobnosti
Hodnotenie kvality vybraných druhov olejov: Quality evaluation of selected olive oils
Hronec, Richard -- Vozárová, Vlasta
Hodnotenie kvality vybraných druhov olejov: Quality evaluation of selected olive oils.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 119--124. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Hodnotenie tepelnotechnických vlastností izolačných materiálov používaných v drevostavbách
Gulčík, Juraj -- Božiková, Monika
Hodnotenie tepelnotechnických vlastností izolačných materiálov používaných v drevostavbách.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 91--99. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge. In Journal of Processing and Energy in Agriculture. 24, 1 (2020), s. 39--42. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Návrh monitorovania teploty vzorky na viskozimetri DV2T fy Brookfield: Design of temperature monitoring of sample on viscosimeter DV2T fy Brookfield
Melenec, Peter -- Petrović, Ana
Návrh monitorovania teploty vzorky na viskozimetri DV2T fy Brookfield: Design of temperature monitoring of sample on viscosimeter DV2T fy Brookfield.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 233--239. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Podrobnosti
Relative permittivity measurement of mung beans (Vigna radiata L.)
Novák, Ján
Relative permittivity measurement of mung beans (Vigna radiata L.). In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 30. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článek ve sborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Rozšírenie prenosného zariadenia na meranie teploty, vlhkosti a tlaku: Extension of portable temperature, humidity and pressure measuring device
Hunák, Samuel -- Hlaváč, Peter
Rozšírenie prenosného zariadenia na meranie teploty, vlhkosti a tlaku: Extension of portable temperature, humidity and pressure measuring device.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 147--157. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Skúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnosti = Investigation of the effect of oil mixing on physical characteristics
Vendégh, Michal -- Novák, Ján
Skúmanie vplyvu zmiešavania olejov na fyzikálne vlastnosti = Investigation of the effect of oil mixing on physical characteristics.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 372--381. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek = Examination of the dependence of electrical properties of biological materials from samples of moisture
Rybák, Dominik -- Novák, Ján
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek = Examination of the dependence of electrical properties of biological materials from samples of moisture.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 290--299. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek: Research of the dependence of electrical properties of biological materials on moisture of samples
Barantal, Matej -- Novák, Ján
Skúmanie závislosti elektrických vlastností biologických materiálov od vlhkosti vzoriek: Research of the dependence of electrical properties of biological materials on moisture of samples.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 10--16. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Snímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov: Resistance, impedance and capacity sensors for bulk
Konštiak, Marek -- Hlaváčová, Zuzana
Snímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov: Resistance, impedance and capacity sensors for bulk.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 168--176. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Podrobnosti
Structure of the flour
Kubík, Ľubomír
Structure of the flour. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 29. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
The power changes identification of two different photovoltaic modules construction technologies
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Kotoulek, Petr -- Kišev, Marián
The power changes identification of two different photovoltaic modules construction technologies. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 27. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článek ve sborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Thermal properties of pea seeds and corn grains
Hlaváčová, Zuzana -- Vozárová, Vlasta
Thermal properties of pea seeds and corn grains. In Kutatási és fejlesztési tanácskozás. Gödöllö: Agrártudományi Egyetem, 2000, s. 111--115.
článek ve sborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Vplyv rýchlosti otáčania sa vretena na viskozitu: Influence of rotation speed spindle on viscosity
Fisher, Maroš -- Csillag, Ján
Vplyv rýchlosti otáčania sa vretena na viskozitu: Influence of rotation speed spindle on viscosity.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 73--82. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Vplyv teploty na vybrané fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalív: Influence of temperature on selected physical properties of liquid biofuels
Hajková, Martina -- Hlaváč, Peter
Vplyv teploty na vybrané fyzikálne vlastnosti kvapalných biopalív: Influence of temperature on selected physical properties of liquid biofuels.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 100--108. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Využitie elektrických vlastnosí vybraných potravín a poľnohospodárskych materiálov
Hlaváčová, Zuzana
Využitie elektrických vlastnosí vybraných potravín a poľnohospodárskych materiálov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 76 s. ISBN 978-80-552-2154-0.
odborná kniha
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Využitie elektrických vlastností vybraných potravín a poľnohospodárskych materiálov
Hlaváčová, Zuzana
Využitie elektrických vlastností vybraných potravín a poľnohospodárskych materiálov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 74 s. ISBN 978-80-552-2154-0.
odborná kniha
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie v biopalive: Use of measuring chain for determination of capacity, resistance and impedance in biofuel
Löbb, Miroslav -- Hlaváčová, Zuzana
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie v biopalive: Use of measuring chain for determination of capacity, resistance and impedance in biofuel.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 202--215. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Využitie počítačového spracovania obrazu na hodnotenie pôdnych agregátov: Application of computer image processing for evaluation of soil aggregates
Poruben, Lukáš -- Kubík, Ľubomír
Využitie počítačového spracovania obrazu na hodnotenie pôdnych agregátov: Application of computer image processing for evaluation of soil aggregates.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 257--263. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Využitie poľnohospodárskej druhotnej suroviny ako zdroja biopaliva: Use of agricultural secondary raw material as a source of biofuel
Božik, Šimon -- Kunecová, Daniela
Využitie poľnohospodárskej druhotnej suroviny ako zdroja biopaliva: Use of agricultural secondary raw material as a source of biofuel.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 32--38. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Podrobnosti
Zabezpečovanie kvality vo výrobnej organizácii = Quality assurance in the production organization
Tökölyová, Jana -- Kubík, Ľubomír
Zabezpečovanie kvality vo výrobnej organizácii = Quality assurance in the production organization.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 340--349. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020Podrobnosti