Katedra fyziky (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 36

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Analysis of the photovoltaic module temperature
Bilčík, Matúš -- Malínek, Martin -- Božiková, Monika -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana
Analysis of the photovoltaic module temperature. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 11. ISBN 978-963-269-823-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Apparent viscosity and density of chosen tomato ketchups
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Ardonová, Veronika -- Kotoulek, Petr
Apparent viscosity and density of chosen tomato ketchups. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 20. ISBN 978-963-269-823-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní: Milling feed rate automation
Marko, Dušan -- Hlaváč, Peter
Automatizácia rýchlosti posuvu pri frézovaní: Milling feed rate automation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 235--243. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Comparison of new and used biolubricants based on rheological properties
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Bilčík, Matúš
Comparison of new and used biolubricants based on rheological properties. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 13. ISBN 978-963-269-823-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants
Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Holota, Tomáš
Comparison of rheological properties of new and used biolubricants.  In Trends in agricultural engineering. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), s. 103--108. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Compressive properties of buck wheat perga
Kubík, Ľubomír
Compressive properties of buck wheat perga. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 24. ISBN 978-963-269-823-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Determination of kinetic parameters of the waste organic materials uisng thermal analysis
Kunecová, Daniela -- Petrović, Ana -- Hlaváč, Peter
Determination of kinetic parameters of the waste organic materials uisng thermal analysis. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, s. 103. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Different types of Pergas´electrical properties comparison
Hlaváčová, Zuzana -- Ardonová, Veronika -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Different types of Pergas´electrical properties comparison.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), s. 67. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of different moisture contents on the thermal properties of wood = Uticaj različitog sadržaja vlage na termalna svojstva drva
Kotoulek, Petr -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján -- Malínek, Martin -- Bilčík, Matúš
Effect of different moisture contents on the thermal properties of wood = Uticaj različitog sadržaja vlage na termalna svojstva drva. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 1 (2019), s. 24--26. ISSN 1821-4487.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Effects of temperature and blending on biodiesel density = Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Effects of temperature and blending on biodiesel density = Uticaj temperature i sastava na gustinu biodizela. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), s. 69--72. ISSN 1821-4487.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Electrical properties of two types perga
Ardonová, Veronika -- Hlaváčová, Zuzana -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan
Electrical properties of two types perga. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 21. ISBN 978-963-269-823-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Fast originality control of products by DSC methods
Vozárová, Vlasta -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján
Fast originality control of products by DSC methods. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 42. ISBN 978-963-269-823-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Functionality of beech bark in adhesive mixtures used in plywood and its effect on the stability associated with material systems
Réh, Roman -- Igaz, Rastislav -- Krišťák, Ľuboš -- Ružiak, Ivan -- Gajtanská, Milada -- Božiková, Monika -- Kučerka, Martin
Functionality of beech bark in adhesive mixtures used in plywood and its effect on the stability associated with material systems. In Materials. 12, 8 (2019), s. 8. ISSN 1996-1944.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Impact of additives on density of biofuels
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Božiková, Monika -- Bilčík, Matúš -- Hlaváč, Peter
Impact of additives on density of biofuels. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, s. 153. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Influence of biodiesel blending with gasoline on density
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Kunecová, Daniela -- Bilčík, Matúš
Influence of biodiesel blending with gasoline on density. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 32. ISBN 978-963-269-823-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Kalibrácia textúrometra
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra. In Jemná mechanika a optika. 64, 6 (2019), s. 171--174. ISSN 0447-6441.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading
Bučko, Róbert -- Kubík, Ľubomír
Kalibrácia textúrometra na meranie materiálu pri zaťažení tlakom: Calibration of texture analyzer for measurement of the material at compressive loading. In KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 31--40. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kompresné paramatre sliviek: Compression parameters of plums
Koczák, Peter -- Kubík, Ľubomír
Kompresné paramatre sliviek: Compression parameters of plums.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 141--150. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Mechanical properties of buckwheat perga
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, s. 98. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, s. 215--224. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Procházka, Róbert -- Donoval, Zdenek -- Korenko, Maroš
Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 165--170. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Nízkofrekvenčné elektrické vlastnosti džúsov: Low-frequency electrical properties of juices
Štucika, Miroslav -- Hlaváčová, Zuzana
Nízkofrekvenčné elektrické vlastnosti džúsov: Low-frequency electrical properties of juices.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 316--324. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting
Donoval, Zdenek -- Procházka, Róbert -- Korenko, Maroš
Nové trendy pri triedení komunálneho odpadu: New trends in municipal waste sorting. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, s. 49--57. ISBN 978-80-248-4258-5.
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Relative permittivity measurement of buckwheat
Novák, Ján
Relative permittivity measurement of buckwheat. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, s. 135. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Rheologic properties of selected tomato ketchups
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana
Rheologic properties of selected tomato ketchups.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), s. 66. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Selected physical properties assessment of sunflower and olive oils
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana
Selected physical properties assessment of sunflower and olive oils. In Acta technologica agriculturae. 22, 3 (2019), s. 86--91. ISSN 1335-2555.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Selected rheological properties of some tomato ketchup
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Hlaváčová, Zuzana
Selected rheological properties of some tomato ketchup.  In Trends in agricultural engineering. Praha : Česká zemědělská univerzita. (2019), s. 165--170. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline
Petrović, Ana -- Vozárová, Vlasta -- Csillag, Ján -- Bilčík, Matúš
Some physical properties of biodiesel blends with gasoline. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 441--446. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient
Uharček, Marek -- Kubík, Ľubomír
Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 342--351. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Temperature and storing time effect on rheologic properties of selected tomato ketchups = Uticaj temperature i vremena čuvanja na reološke osobine odabranih kečapa od paradajza
Hlaváč, Peter -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana -- Ardonová, Veronika -- Kotoulek, Petr
Temperature and storing time effect on rheologic properties of selected tomato ketchups = Uticaj temperature i vremena čuvanja na reološke osobine odabranih kečapa od paradajza. In Journal on processing and energy in agriculture. 23, 2 (2019), s. 78--82. ISSN 1821-4487.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Temperature model of photovoltaic module
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin -- Hlaváč, Peter -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Kotoulek, Petr
Temperature model of photovoltaic module. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, s. 18. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The influence of ambient temperature to temperature of photovoltaic module
Bilčík, Matúš
The influence of ambient temperature to temperature of photovoltaic module. In ERIN 2019. Brno: Vysoké učení technické, 2019, s. 13. ISBN 978-80-214-5733-1 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The influence of different moisture content on the wood thermal parameteres
Kotoulek, Petr -- Malínek, Martin -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana -- Bilčík, Matúš
The influence of different moisture content on the wood thermal parameteres. In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019, s. 95. ISBN 978-86-7520-458-9.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The influence of selected external factors on temperature of photovoltaic modules
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin
The influence of selected external factors on temperature of photovoltaic modules. In Acta technologica agriculturae. 22, 4 (2019), s. 122--127. ISSN 1335-2555.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Malínek, Martin -- Kósa, Patrik -- Kišev, Marián -- Baláži, Juraj -- Petrović, Ana -- Csillag, Ján
The time-temperature dependencies of polycrystalline photovoltaic module different parts. In Trends in agricultural engineering. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 59--64. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Využitie elektrických vlastností rôznych druhov dreva: Electrical properties of defferent types of wood utilisation
Ardonová, Silvia -- Hlaváčová, Zuzana
Využitie elektrických vlastností rôznych druhov dreva: Electrical properties of defferent types of wood utilisation.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 1--9. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti