Katedra fyziky (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 9

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRok
Podrobnosti
Comparison of the annual power balance of photovoltaic modules = Poredenje godišnjeg uravnoteženja snage fotonaponskih modula
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Kotoulek, Petr -- Kišev, Marián -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana
Comparison of the annual power balance of photovoltaic modules = Poredenje godišnjeg uravnoteženja snage fotonaponskih modula. In Journal on processing and energy in agriculture. 24, 1 (2020), s. 18--21. ISSN 1450-5029.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020Podrobnosti
DSC methods as a tool of fast originality control
Vozárová, Vlasta -- Petrović, Ana -- Kunecová, Daniela -- Csillag, Ján
DSC methods as a tool of fast originality control. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 31. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Electrical properties of value-added chocolate
Hlaváčová, Zuzana -- Ardonová, Veronika -- Hlaváč, Peter -- Ivanišová, Eva
Electrical properties of value-added chocolate. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 28. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge. In Journal of Processing and Energy in Agriculture. 24, 1 (2020), s. 39--42. ISSN 1821-4487.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Relative permittivity measurement of mung beans (Vigna radiata L.)
Novák, Ján
Relative permittivity measurement of mung beans (Vigna radiata L.). In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 30. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Structure of the flour
Kubík, Ľubomír
Structure of the flour. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 29. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2020
Podrobnosti
The power changes identification of two different photovoltaic modules construction technologies
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Csillag, Ján -- Petrović, Ana -- Kotoulek, Petr -- Kišev, Marián
The power changes identification of two different photovoltaic modules construction technologies. In BioPhys Spring 2020. Praha: Czech University of Life Sciences, 2020, s. 27. ISBN 978-83-89969-64-4 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Využitie elektrických vlastnosí vybraných potravín a poľnohospodárskych materiálov
Hlaváčová, Zuzana
Využitie elektrických vlastnosí vybraných potravín a poľnohospodárskych materiálov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 76 s. ISBN 978-80-552-2154-0.
odborná kniha
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020Podrobnosti
Využitie elektrických vlastností vybraných potravín a poľnohospodárskych materiálov
Hlaváčová, Zuzana
Využitie elektrických vlastností vybraných potravín a poľnohospodárskych materiálov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 74 s. ISBN 978-80-552-2154-0.
odborná kniha
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020Podrobnosti