Department of Physics (TF) - list of publications

The following list contains all information available to the publication.

PROCHÁZKA, R. -- DONOVAL, Z. -- KORENKO, M. Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis. In DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019, p. 165--170. ISBN 978-80-248-4258-5.

Original name: Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu analýza vybraných parametrov triedenia: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
English name: Possibilities of the waste recycling the chosen sorting parameteres analysis
Written by (author): Ing. Róbert Procházka (34%)
Ing. Zdenek Donoval (33%)
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (33%)
Department: Department of Quality and Engineering Technologies
Department of Physics
Kind of publication: article in a proceedings
Collection: DIAGO 2019
Nature of article:
Part number:
Starting page: 165
Up to page: 170
Number of pages: 6
UT code by Web of Science:
Original language: Slovak
Publication category: AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Description in original language:
Description in English:
Key words: slovak: odpady, triedenie odpadov, odpadové hospodárstvo, recyklácia odpadu
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Ing. Róbert Procházka
Last change: 04/27/2019 22:20 (Data import from library)

Source specification:

DIAGO 2019. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-248-4258-5.

Original name: DIAGO 2019
English name:
Editor:
Kind of publication: conference proceedings
ISBN: 978-80-248-4258-5
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Place of publishing: Ostrava
Issue and volume number:
Year of publication: 2019
Issue number:
Number of pages:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Publication category:
Year of submission: 2019
Last change: 04/06/2019 22:20 (Data import from library)