Katedra fyziky (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PROCHÁZKA, R. -- DONOVAL, Z. -- KORENKO, M. Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia. In Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019, s. 215--224. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).

Originálny názov: Možnosti recyklácie vybraných druhov odpadu = analýza vybraných parametrov riadenia
Anglický názov: Analýza vybraných parametrov riadenia
Autor: Ing. Róbert Procházka (34%)
Ing. Zdenek Donoval (33%)
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií
Katedra fyziky
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Vykurovanie 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 215
Do strany: 224
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: linky, triedičky, komunálny odpad, triedenie odpadov, recyklácia odpadu
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Róbert Procházka
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019, 2019. ISBN 978-80-89878-42-0 (brož.).

Originálny názov: Vykurovanie 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-89878-42-0 (brož.)
Vydavateľ: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2019
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)