Katedra fyziky (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HLAVÁČ, P. -- BOŽIKOVÁ, M. -- PETROVIĆ, A. Rheologic properties of selected tomato ketchups.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), s. 66. ISBN 978-86-7520-458-9.

Originální název: Rheologic properties of selected tomato ketchups
Autor: Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (34%)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (33%)
Ing. Ana Petrović, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: National society of processing in agriculture
Místo vydání: Novi Sad
Rok zveřejnění: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 66
Do strany: 66
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Klíčová slova: slovenština: reologické vlastnosti, kečupy, skladovanie
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Poslední změna: 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019. ISBN 978-86-7520-458-9.

Originální název: INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-86-7520-458-9
Nakladatel: National society of processing in agriculture
Místo vydání: Novi Sad
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)