Katedra fyziky (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HLAVÁČ, P. -- BOŽIKOVÁ, M. -- PETROVIĆ, A. Rheologic properties of selected tomato ketchups.  In INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad : National society of processing in agriculture. (2019), s. 66. ISBN 978-86-7520-458-9.

Originálny názov: Rheologic properties of selected tomato ketchups
Autor: Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (34%)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (33%)
Ing. Ana Petrović, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra fyziky
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: National society of processing in agriculture
Miesto vydania: Novi Sad
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 66
Do strany: 66
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Kľúčové slová: slovenčina: reologické vlastnosti, kečupy, skladovanie
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019. Novi Sad: National society of processing in agriculture, 2019. ISBN 978-86-7520-458-9.

Originálny názov: INOPTEP 2019 : sixth international conference sustainable postharvest and food technologies and XXXI national conference processing and energy in agriculture PTEP 2019, April 07th - 12th, 2019, Kladovo, Serbia = šesta međunarodna konferencja održive posleubirajuče i prehrambene technologije INOPTEP 2019 i XXXI nacionalna konferencija procesna tehnika i energetika u poljoprivredi PTEP 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-86-7520-458-9
Vydavateľ: National society of processing in agriculture
Miesto vydania: Novi Sad
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)