Katedra fyziky (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

UHARČEK, M. -- KUBÍK, Ľ. Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 342--351. ISBN 978-80-552-1992-9.

Originální název: Stanovenie koeficienta difúzie: Determination of diffusion coefficient
Anglický název:
Autor: Marek Uharček (50%)
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Rok zveřejnění: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 342
Do strany: 351
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova: slovenština: pelety, palivá, difúzia
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-1992-9.

Originální název: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Anglický název:
Editor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (25%)
Ing. František Adamovský, PhD. (25%)
Ing. Patrik Kósa (25%)
Ing. Marián Kišev (25%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-552-1992-9
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)