Katedra fyziky (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOZÁROVÁ, V. -- PETROVIĆ, A. -- CSILLAG, J. Fast originality control of products by DSC methods. In BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019, s. 42. ISBN 978-963-269-823-6.

Originálny názov: Fast originality control of products by DSC methods
Autor: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (34%)
Ing. Ana Petrović, PhD. (33%)
Ing. Ján Csillag, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra fyziky
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: BPS 2019
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 42
Do strany: 42
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: originalita, kontrola, diferenčná kompenzačná kalorimetria
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

BPS 2019. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2019. ISBN 978-963-269-823-6.

Originálny názov: BPS 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-963-269-823-6
Vydavateľ: Szent István Egyetem
Miesto vydania: Gödöllő
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)