Katedra fyziky (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BILČÍK, M. -- BOŽIKOVÁ, M. -- MALÍNEK, M. The influence of selected external factors on temperature of photovoltaic modules. In Acta technologica agriculturae. 22, 4 (2019), s. 122--127. ISSN 1335-2555.

Originální název: The influence of selected external factors on temperature of photovoltaic modules
Autor: Ing. Matúš Bilčík (34%)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (33%)
Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra fyziky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Acta technologica agriculturae
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci svazku: 4
Rok vydání: 2019
Od strany: 122
Do strany: 127
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: faktory prostredia, fotovoltaika, slnečné žiarenie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Bilčík
Poslední změna: 22.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta technologica agriculturae. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019.

Originální název: Acta technologica agriculturae
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Poslední změna: 22.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)