Katedra fyziky (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BILČÍK, M. -- BOŽIKOVÁ, M. -- MALÍNEK, M. The influence of selected external factors on temperature of photovoltaic modules. In Acta technologica agriculturae. 22, 4 (2019), s. 122--127. ISSN 1335-2555.

Originálny názov: The influence of selected external factors on temperature of photovoltaic modules
Autor: Ing. Matúš Bilčík (34%)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (33%)
Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra fyziky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta technologica agriculturae
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci zväzku: 4
Rok vydania: 2019
Od strany: 122
Do strany: 127
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: faktory prostredia, fotovoltaika, slnečné žiarenie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Bilčík
Posledná zmena: 22.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta technologica agriculturae. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019.

Originálny názov: Acta technologica agriculturae
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Posledná zmena: 22.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)