Katedra konštruovania strojov (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 3

Publikácie
Druh výsledkuPopis KPČ
Rok
Podrobnosti
Časti strojov
Rusnák, Juraj -- Kadnár, Milan
Časti strojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-552-2140-3.
skriptá a učebniceVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Prediction of shortening and material grain size after extrusion using the ecap method
Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Kopal, Ivan -- Litecká, Juliána -- Kadnár, Milan -- Kmec, Jan -- Palková, Zuzana
Prediction of shortening and material grain size after extrusion using the ecap method. In Defect and Diffusion Forum. 400, (2020), s. 91--105. ISSN 1012-0386.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
The predictive model of surface texture generated by abrasivewater jet for austenitic steels
Kmec, Jan -- Gombár, Miroslav -- Harničárová, Marta -- Valíček, Jan -- Kušnerová, Milena -- Kadnár, Milan -- Kříž, Jan -- Karková, Monika -- Vagaská, Alena
The predictive model of surface texture generated by abrasivewater jet for austenitic steels. In Applied Science-Basel. 10, 9 (2020), s. 9. ISBN 2076-3417 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti