Faculty of European Studies and Regional Development - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 18

Publications
Type of result
Description KPČ
Year
Details
Assessment of education process on university by students and teachers
Gubáňová, Monika
Posudzovanie výučby na univerzite očami študentov a učiteľov: Assessment of education process on university by students and teachers. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 521--534. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Biouhlie z rýchlorastúcich drevín ako perspektívny obnoviteľný zdroj energie
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Biouhlie z rýchlorastúcich drevín ako perspektívny obnoviteľný zdroj energie. In TZB Haustechnik. 28, 1 (2020), p. 32--34. ISSN 1210-356X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Communication skills as effective educational tool
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti ako efektívny nástroj vzdelávania: ARRAY(0x46a6708). In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 24--38. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Communication skills as effective educational tool
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti učiteľa ako efektívny nástroj vzdelávania: Communication skills as effective educational tool. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 192--207. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic
Lichnerová, Ivana
Kompetencie a spolupráca obcí v sektore stavebného poriadku v SR a ČR: Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic.  In Teória a prax verejnej správy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. (2020), p. 19--33. ISBN 978-80-8152-841-5.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia
Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela -- Fehér, Alexander
Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), p. 1--7. ISSN 1338-0230.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia
Melichová, Katarína -- Varecha, Lukáš
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), p. 2020. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Evaluating the effects of climatic parameters on growth and biomass production of Miscanthus in climate conditions of Southern Slovakia
Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluating the effects of climatic parameters on growth and biomass production of Miscanthus in climate conditions of Southern Slovakia. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 2 (2020), p. 669--675. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought
Bernáth, Slavko -- Šiška, Bernard -- Paulen, Oleg -- Zuzulová, Veronika -- Pintér, Eduard -- Žilinský, Matej -- Tóth, František
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought. In Journal of Ecological Engineering. 21, 4 (2020), p. 39--45. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Changes and interactions between grassland ecosystem soil and plant properties under long-term mineral fertilization
Vargová, Vladimíra -- Kanianska, Radoslava -- Kizeková, Miriam -- Šiška, Bernard -- Kováčiková, Zuzana -- Michalec, Milan
Changes and interactions between grassland ecosystem soil and plant properties under long-term mineral fertilization. In Agronomy-Basel. 10, 3 (2020), p. 3. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), p. 206--217. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Learning styles in the higher education process
Giertl, Tomáš
Učebné štýly v edukačnom procese vysokej školy: Learning styles in the higher education process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 81--88. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja
Pospišová, Lucia
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), p. 311--317. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia. In Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2020, 2020, p. 165--168. ISBN 978-80-89878-58-1 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia)
Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Bobuľská, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Hrstková, Miroslava
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia). In Environmental science and pollution research. 26, 34 (2020), p. 35227--35239. ISSN 0944-1344.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review
Hauptvogl, Martin -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Pauková, Žaneta -- Kováčik, Marián -- Lošák, Tomáš
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 1 (2020), p. 505--5016. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Possibilities for use of licensed electronic resources by students at the Faculty of european studies and regional development
Kováčik, Marián
Možnosti využívania licencovaných elektronických zdrojov študentmi na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja: Possibilities for use of licensed electronic resources by students at the Faculty of european studies and regional development. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 444--457. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia
Takáč, Ivan -- Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia. In Land. 9, 3 (2020), p. 3. ISBN 2073-445X online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details