Faculty of European Studies and Regional Development - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 7

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure
Semla, M. -- Schwarcz, Pavol -- Mezey, Ján -- Binkowski, Łukasz J. -- Blaszczyk, Martyna -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace element research. (2018), p. 2018. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodical2018Details
case studies from South-west Slovakia
Fehér, Alexander
Vegetation history and curtural landscapes: case studies from South-west Slovakia. 1. vyd. Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 306 p. ISBN 978-3-319-60266-0.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
Contribution to the knowledge on composition phytocoenoses floodplain forests in the Dunajske ostrovy nature reserve (Slovakia)
Pauková, Žaneta -- Buchta, Tomáš -- Vykouková, Ivana -- Karlík, Lukáš -- Hriník, Dávid
Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy = Contribution to the knowledge on composition phytocoenoses floodplain forests in the Dunajske ostrovy nature reserve (Slovakia). In Zprávy lesnického výzkumu. 63, 1 (2018), p. 53--60. ISSN 0322-9688.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Individual farmer - the legal form of doing business in agriculture
Lazíková, Zuzana -- Lazíková, Jarmila
Samostatne hospodáriaci roľník ako právna forma podnikania v poľnohospodárstve: Individual farmer - the legal form of doing business in agriculture.  In Agrarian law of the European Union 2017: land relations in agriculture, entrepreneurship in agriculture, EU Common Agricultural policy, November 23rd 2017 in Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 71--78.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ
Lazíková, Jarmila
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 302 p. ISBN 978-80-8168-818-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Small farmers, their position and support within the CAP - case of Slovakia
Rumanovská, Ľubica -- Lazíková, Jarmila -- Takáč, Ivan
Small farmers, their position and support within the CAP - case of Slovakia. In Scientific papers. 18, 1 (2018), p. 423--433. ISSN 2284-7995.
article in a professional periodical2018Details
Vidiecky cestovný ruch jedným ťahom
Jarábková, Jana
Vidiecky cestovný ruch jedným ťahom. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 130 p. ISBN 978-80-552-1797-0.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details