Faculty of European Studies and Regional Development - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 12

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure
Semla, M. -- Schwarcz, Pavol -- Mezey, Ján -- Binkowski, Łukasz J. -- Blaszczyk, Martyna -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Biogenic and risk elements in wines from the Slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace element research. 184, 1 (2018), p. 33--41. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodical2018Details
case studies from South-west Slovakia
Fehér, Alexander
Vegetation history and cultural landscapes: case studies from South-west Slovakia. 1st ed. Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 306 p. ISBN 978-3-319-60266-0.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2018Details
Contribution to the knowledge on composition phytocoenoses floodplain forests in the Dunajske ostrovy nature reserve (Slovakia)
Pauková, Žaneta -- Buchta, Tomáš -- Vykouková, Ivana -- Karlík, Lukáš -- Hriník, Dávid
Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy = Contribution to the knowledge on composition phytocoenoses floodplain forests in the Dunajske ostrovy nature reserve (Slovakia). In Zprávy lesnického výzkumu. 63, 1 (2018), p. 53--60. ISSN 0322-9688.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Development of the business structure on agricultural land in Slovakia
Buday, Štefan -- Rumanovská, Ľubica -- Gubáňová, Monika
Vývoj podnikateľskej štruktúry podnikov hospodáriacich na poľnohospodárskej pôde na Slovensku: Development of the business structure on agricultural land in Slovakia. In Ekonomika poľnohospodárstva. 18, 1 (2018), p. 73--86.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Individual farmer - the legal form of doing business in agriculture
Lazíková, Zuzana -- Lazíková, Jarmila
Samostatne hospodáriaci roľník ako právna forma podnikania v poľnohospodárstve: Individual farmer - the legal form of doing business in agriculture.  In Agrarian law of the European Union 2017: land relations in agriculture, entrepreneurship in agriculture, EU Common Agricultural policy, November 23rd 2017 in Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 71--78.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Location factors and their importance in location decision making of enterprises (in conditions of Slovak Republic) case study
Fusková, Martina -- Hanáčková, Denisa -- Gubáňová, Monika
Location factors and their importance in location decision making of enterprises (in conditions of Slovak Republic) case study. In Ekonomika Management Inovace. 10, 1 (2018), p. 5--18. ISSN 1804-1299.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ
Lazíková, Jarmila
Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ. 1st ed. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 302 p. ISBN 978-80-8168-818-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III.
Mravcová, Anna -- Mesík, Juraj -- Macák, Milan -- Stachová, Paulína -- Kadlečíková, Mária -- Moravčíková, Danka -- Chreneková, Marcela -- Janto, Juraj -- Pechočiaková Svitačová, Eva
Rozvojové vzdelávanie: Témy a metódy III. 1st ed. Bratislava : Nadácia Pontis, 2018. 230 p. ISBN 978-80-89895-10-6.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2018Details
Small farmers, their position and support within the CAP - case of Slovakia
Rumanovská, Ľubica -- Lazíková, Jarmila -- Takáč, Ivan
Small farmers, their position and support within the CAP - case of Slovakia. In Scientific papers. 18, 1 (2018), p. 423--433. ISSN 2284-7995.
article in a professional periodical2018Details
Support mechanism systems of RES in SR: focus on the field of electricity production
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Support mechanism systems of RES in SR: focus on the field of electricity production. In Renewable Energy Sources 2018. Bratislava: Slovak University of Technology, 2018, p. 56--60. ISBN 978-89983-02-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2018
Magáthová, Valéria
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2018. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 10 p. ISBN 978-80-552-1836-6.
conference proceedingsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2018Details
Vidiecky cestovný ruch jedným ťahom
Jarábková, Jana
Vidiecky cestovný ruch jedným ťahom. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 130 p. ISBN 978-80-552-1797-0.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Details