Faculty of European Studies and Regional Development - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 59

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia
Žilinský, Matej -- Takáč, Jozef -- Šiška, Bernard
Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia. In: Climate change adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer, 2019. p. 293--306. ISBN 978-3030-03382-8 (brož.).
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
Agrárne právo Európskej únie: vybrané kapitoly
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
Agrárne právo Európskej únie: vybrané kapitoly. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 143 p. ISBN 978-80-552-2014-7.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Agricultural land protection - the case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Rumanovská, Ľubica -- Roháčiková, Oľga -- Lazíková, Zuzana
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Economy & Business. 13, (2019), p. 385--398. ISSN 1314-7242.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Agricultural land protection against the land withdrawal for the non-agricultural purposes
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana -- Mäsiarová, Emília
Agricultural land protection against the land withdrawal for the non-agricultural purposes. In PALŠOVÁ, L. -- LAZÍKOVÁ, Z. Central European initiative on agricultural land protection - CEILAND. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, p. 21--28. ISBN 978-80-552-2026-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Agriculture (CRF3)
Tonhauzer, Kristína -- Palkovičová, Zuzana
Agriculture (CRF3). In: National Invetory Report 2019. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2019. p. 220--272. ISBN 978-80-88907-99-2 (brož.).
chapter in a bookKapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?
Chreneková, Marcela -- Jarábková, Jana
Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?. In Zemědělská pôdohospodárska škola. 81, 5 (2019), p. 28--29. ISSN 0044-3875.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obce
Gubáňová, Monika
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji obce.  In Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 247--256. ISBN 978-80-552-2018-5. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220185/gubanova.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Application of factor analysis to measure social capital in Slovak districts
Varecha, Lukáš
Application of factor analysis to measure social capital in Slovak districts. In Mathematics in education, research and applications. 4, 1 (2019), p. 31--38. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Assessment of new subject by students and teachers
Gubáňová, Monika
Posudzovanie výučby nového predmetu očami študentov a učiteľov: Assessment of new subject by students and teachers.  In QUAERE 2019. Hradec Králové Magnanimitas : 2019. (2019), p. 651--658. ISBN 978-80-87952-30-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Bio-based circular economy in European national and regional strategies
Vanhamaki, Susanna -- Medková, Kateřina -- Malamakis, Apostolos -- Kontogianni, Stamatia -- Marišová, Eleonóra -- Huisman Dellago, David -- Moussiopoulos, Nicolas
Bio-based circular economy in European national and regional strategies. In International Journal of Sustainable Development and Planning. 14, 1 (2019), p. 31--43. ISSN 1743-7601.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Community led local development as tool of integrated approach
Pospišová, Lucia
Community led local development as tool of integrated approach. In Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, p. 160--168. ISBN 978-80-89453-62-7 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan -- Lazíková, Zuzana
Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia. In Sustainability. 11, 5 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production
Beňuš, Ondrej -- Čeryová, Dominika
Current trends in Slovak legislation regulating renewable energy production. In Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development. 8, 1 (2019), p. 13--17. ISSN 1338-8339.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries - the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 11--15. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement
Gendová Ruzsíková, Kristína
Differences in agricultural support between countries – the OECD measurement. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 10--14. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Distribution of selected invasive neophytes in floodplain foresrs in the protected landscape area Dunajské Luhy
Pauková, Žaneta -- Hauptvogl, Martin -- Drešková, Katarína -- Littera, Pavol
Distribution of selected invasive neophytes in floodplain foresrs in the protected landscape area Dunajské Luhy. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 285--292. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Effects of invasive plant species on species diversity: implications on ruderal vegetation in Bratislava City, Slovakia, Central Europe
Rendeková, Alena -- Mičieta, Karol -- Hrabovský, Michal -- Eliašová, Mariana -- Miškovic, Ján
Effects of invasive plant species on species diversity: implications on ruderal vegetation in Bratislava City, Slovakia, Central Europe. In Acta societatis botanicorum Poloniae. 88, 3621 (2019), p. 2019. ISSN 0001-6977.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic
Chreneková, Marcela
Effects of social economy selected segments in the Slovak Republic. In European Countryside. 11, 1 (2019), p. 29--42. ISSN 1803-8417.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho prepojenie s rozvojom vidieka
Mäsiarová, Emília
Ekologické poľnohospodárstvo a jeho prepojenie s rozvojom vidieka. In AGROmagazín. 21, 5 (2019), p. 10--11. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku takmer 30 rokov
Mäsiarová, Emília
Ekologické poľnohospodárstvo na Slovensku takmer 30 rokov. In AGROmagazín. 21, 2 (2019), p. 14--15. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Entrepreneurship of cities through business companies in the Slovak Republic
Valach, Maroš -- Ágh, Peter
Entrepreneurship of cities through business companies in the Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 5--9. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Evaluation of selected education indicators in the Slovak Republic and Finland with a focus on innovation and development
Cifranič, Michal -- Valach, Maroš -- Hanáčková, Denisa
Zhodnotenie vybraných indikátorov vzdelávania v Slovenskej republike a Fínsku so zameraním na inovácie a rozvoj: Evaluation of selected education indicators in the Slovak Republic and Finland with a focus on innovation and development.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 185--193. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes
Floriš, Norbert -- Schwarcz, Pavol
Evaluation of small and medium-sized enterprises operating in short supply chains within Slovak school programmes. In Acta regionalia et environmentalica. 16, 1 (2019), p. 1--4. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Evaluation of the relations between the state budget and the local self-government budgets (case study of the Slovak Republic)
Papcunová, Viera -- Balážová, Eva -- Ágh, Peter
Hodnotenie vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom miestnych samospráv (na príklade Slovenskej republiky): The evaluation of the relations between the state budget and the local self-government budgets (case study of the Slovak Republic).  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 369--377. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie populácie druhu Helianthus tuberosus
Geherová, Katarína -- Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela -- Pintér, Eduard
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie populácie druhu Helianthus tuberosus.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 196--205. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Characteristics of stomata in the leaves of different Vitis vinifera varieties growing on South-western Slovakia
Pauková, Žaneta
Charakteristiky prieduchov listov rôznych odrôd Vitis vinifera pestovaných na juhozápadnom Slovensku = Characteristics of stomata in the leaves of different Vitis vinifera varieties growing on South-western Slovakia. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 120--123. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Identifikácia lokalizačných faktorov kultúrnych a kreatívnych odvetví na okresnej úrovni SR aplikáciou priestorového modelu
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Strnál, Michal
Identifikácia lokalizačných faktorov kultúrnych a kreatívnych odvetví na okresnej úrovni SR aplikáciou priestorového modelu. In Kontexty kultúry a turizmu. 12, 2 (2019), p. 111--126. ISSN 1337-7760.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Inovačné aktivity v miestnej samospráve
Valach, Maroš -- Cifranič, Michal
Innovation activities in local self-government: Inovačné aktivity v miestnej samospráve.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 395--402. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Ľadové víno Frankovka modrá - technológia výroby vína a vybrané charakteristiky vína
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia
Ľadové víno Frankovka modrá - technológia výroby vína a vybrané charakteristiky vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 257--276. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the slovak market with the estimation of consumer exposure
Capcarová, Marcela -- Binkowski, Łukasz J. -- Stawarz, Robert -- Schwarczová, Loreta -- Massanyi, Peter
Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace element research. 188, 2 (2019), p. 404--411. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Mapovanie výskytu a populačná dynamika invázneho druhu Heracleum mantegazzianum v poľnohospodárskej krajine
Pauková, Žaneta -- Kaprálová, Radka -- Hauptvogl, Martin
Mapping of occurrence and population dynamics of invasive plant species Heracleum mantegazzianum in the agricultural landscape: Mapovanie výskytu a populačná dynamika invázneho druhu Heracleum mantegazzianum v poľnohospodárskej krajine. In Journal of Central European Agriculture. 20, 2 (2019), p. 671--677. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Mitigation measures for ammonia emissions reduction from agriculture in the Slovak Republic
Tonhauzer, Kristína -- Szemesová, Janka -- Šiška, Bernard
Mitigation measures for ammonia emissions reduction from agriculture in the Slovak Republic.  In 8th International symposiumon non-CO2 greenhouse gases (NCGG8). Utrecht : VVM - the Dutch Association of Environmental Professionals. (2019), URL: https://www.ncgg.info/ncgg8/proceedings.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia
Palšová, Lucia -- Melichová, Katarína -- Melišková, Ina
Modelling Development, Territorial and Legislative Factors Impacting the Changes in Use of Agricultural Land in Slovakia. In Sustainability. 11, 14 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Nová legislatíva pre ekologické poľnohospodárstvo
Mäsiarová, Emília
Nová legislatíva pre ekologické poľnohospodárstvo. In AGROmagazín. 21, 8 (2019), p. 14--15. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica
Pauková, Žaneta
Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica. In Journal of Ecological Engineering. 20, 3 (2019), p. 85--90. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Ochranná známka Európskej únie
Lazíková, Jarmila
The notion of the European Union trademark: Ochranná známka Európskej únie. In EU agrarian Law. 8, 1 (2019), p. 21--31. ISSN 1339-9276.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Organic farming versus interest of the state for its support
Palšová, Lucia
Organic farming versus interest of the state for its support. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 4 (2019), p. 2773--2784. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Overview of traditional ecological knowledge and perspectives of its applications in Slovakia
Fehér, Alexander -- Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela
Overview of traditional ecological knowledge and perspectives of its applications in Slovakia. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 28. ISBN 978-80-552-2037-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov
Kapsdorferová, Zuzana -- Jacková, Silvia -- Kadlečíková, Mária
Pozícia a podiel vidieckych žien na riadení poľnohospodárskych podnikov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 107 p. ISBN 978-80-552-1967-7.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Present and close future of tourism in the Slovak Republic
Némethová-Moravcová, Jana -- Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Súčasnosť a blízka budúcnosť turizmu v Slovenskej republike: Present and close future of tourism in the Slovak Republic.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 210--219. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Pssibilities for the public service performance on the building order in the Slovak Republic
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Možnosti výkonu verejných služieb na úseku stavebného poriadku v SR: Pssibilities for the public service performance on the building order in the Slovak Republic.  In Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 269--276. ISBN 978-80-552-2018-5. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2019/zborniky/9788055220185/lichnerova-marisova.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Relationship of education level to the triad of rural tourism product
Beresecká, Janka -- Hudáková, Monika
Vzťah vzdelávacej úrovne k triáde produktu vidieckeho turizmu: Relationship of education level to the triad of rural tourism product.  In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. (2019), p. 22--32. ISBN 978-80-88064-43-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Renewable energy sources and economic efficiency of biogas plant
Čeryová, Dominika -- Turčeková, Natália -- Beňuš, Ondrej -- Valentíni, Filip
Renewable energy sources and economic efficiency of biogas plant. In Business and entrepreneurial economics BEE. Zahreb: Student Business Incubator at the University of Zagreb, 2019, p. 96--101.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Riešenie problematiky zlučovania obcí a spolupráce obecných úradov na zabezpečovanie prenesených kompetencií = Issues of municipalities merging and cooperation of municipal offices for transferred competences performance
Marišová, Eleonóra -- Lichnerová, Ivana
Riešenie problematiky zlučovania obcí a spolupráce obecných úradov na zabezpečovanie prenesených kompetencií = Issues of municipalities merging and cooperation of municipal offices for transferred competences performance. In Mladí vedci 2019. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2019, p. 108--119. ISBN 978-80-89453-62-7 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation
Varecha, Lukáš -- Fáziková, Mária
Vybrané procesy formulácie a implementácie politiky podpory najmenej rozvinutých okresov: Selected processes in the support of least-developed districts policy formulation and implementation.  In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2019), p. 272--280. ISBN 978-80-210-9268-6. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1245/3614/1166-1/0#preview.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji
Marišová, Eleonóra
Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji. In Recyklácia odpadov 2019. Bratislava: Kongres STUDIO, 2019, p. 5--13.
article in a proceedingsOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study
Mariš, Martin
Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study. In Journal of international studies. 1 (2019), p. 313--323. ISSN 2071-8330.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD
Gendová Ruzsíková, Kristína
Podpora agrárnej vedy a výskumu SR prostredníctvom OECD: Support of agricultural science and research in the Slovak Republic through OECD. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), p. 138--139. ISSN 1338-6336.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Roháčiková, Oľga -- Pauková, Žaneta -- Dalkovičová, Veronika -- Gajdošová, Monika
Študijná príručka 2019-2020: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Nitra  : (2019), ISBN 978-80-552-2045-1. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/vt42ag7m7n80s8meqgrleaiurcsq91.pdf.
audio-visual documentsRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Technical efficiency in the agricultural business - the case of Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Lazíková, Zuzana -- Takáč, Ivan -- Rumanovská, Ľubica -- Bandlerová, Anna
Technical efficiency in the agricultural business - the case of Slovakia. In Sustainability. 11, 20 (2019), p. 2019. ISSN 2071-1050.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
The description of benefits and procedures of land consolidation with emphasis on landscaping activities on the example of the cadastral territory of Melek Slovakia
Pagáč, Jakub -- Gubáňová, Monika -- Halva, Jozef
The description of benefits and procedures of land consolidation with emphasis on landscaping activities on the example of the cadastral territory of Melek Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 709--716. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The economic of cultivating fast growing plants for bioenergy purposes: the case study of Kolíňany
Mariš, Martin -- Prčík, Martin -- Kotrla, Marián -- Hauptvogl, Martin -- Giertl, Tomáš
Ekonomika pestovania rýchlorastúcich rastlín pre účely využívania bioenergie: prípadová štúdia Kolíňany: The economic of cultivating fast growing plants for bioenergy purposes: the case study of Kolíňany.  In Fast-growing trees and plants growing for energy purposes: international scientific conference, 4-5 September 2019 in Nitra. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The impact of floodplain vegetation on the erosion-sedimentation processes in fluvisols during flood events
Belčáková, Ingrid -- Vojtková, Jana -- Pauková, Žaneta -- Offertálerová, Monika
The impact of floodplain vegetation on the erosion-sedimentation processes in fluvisols during flood events. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 3 (2019), p. 6349--6374. ISSN 1589-1623.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The role of organic agriculture in rural development
Mäsiarová, Emília
Úloha ekologického poľnohospodárstva v rozvoji vidieka: The role of organic agriculture in rural development. In Ekonomika poľnohospodárstva. 19, 1 (2019), p. 124--137. ISSN 1338-6336.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
The sublease contract as a tool for solution of the land ownership fragmentation in Slovakia
Palšová, Lucia
The sublease contract as a tool for solution of the land ownership fragmentation in Slovakia. In CEDR Journal of Rural Law. 5, 1 (2019), p. 72--76. ISSN 2414-3456.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Jarábková, Jana -- Chreneková, Marcela -- Roháčiková, Oľga
University and Practice - Cooperation in Research and Science: Case study of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In Quality Innovation Prosperity. 23, 1 (2019), p. 136--154. ISSN 1335-1745.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Vybrané parametre muštu a vína odrody Pálava
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia -- Mičová, Beáta
Vybrané parametre muštu a vína odrody Pálava.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 277--283. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Výkon kompetencií obcí na úseku stavebného poriadku v SR a ČR po reforme verejnej správy = The performance of municipal competence in the building order sector in the Slovak Republic and in the Czech Republic after the reform of public administration
Marišová, Eleonóra -- Lichnerová, Ivana -- Malatinec, Tomáš -- Fandel, Peter
Výkon kompetencií obcí na úseku stavebného poriadku v SR a ČR po reforme verejnej správy = The performance of municipal competence in the building order sector in the Slovak Republic and in the Czech Republic after the reform of public administration. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. 8, 2 (2019), p. 32--78. ISSN 1805-3246.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Zhodnotenie cukornatosti hrozna a vybraných vlastností vín Pálava, Sauvignon, a Frankovka modrá vinárstvo Velkeer
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia -- Blahut, Peter
Zhodnotenie cukornatosti hrozna a vybraných vlastností vín Pálava, Sauvignon, a Frankovka modrá vinárstvo Velkeer.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 284--290. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details