Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 32

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Agricultural Drought in Slovakia: An Impact Assessment: NDVI and Satellite Based Data
Zuzulová, Veronika -- Vido, Jaroslav -- Šiška, Bernard
Agricultural Drought in Slovakia: An Impact Assessment: NDVI and Satellite Based Data. 1. vyd. Cham : Springer, 2020. 96 s. ISBN 978-3-030-42060-4.
odborná knihaVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2020Podrobnosti
Agriculture (CRF3)
Tonhauzer, Kristína
Agriculture (CRF3). In National greenhouse gas inventory report 1990 – 2018 to the UNFCCC and the Kyoto protocol. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2020, s. 232--299. ISBN 978-80-99929-06-8 (brož.).
článok v zborníku
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Agriculture (NFR)
Tonhauzer, Kristína
Agriculture (NFR). In Informative inventory report 2020 Slovak republic. Air pollutant emissions 1990-2018. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2019, s. 285--340. ISBN 978-80-99929-07-5 (brož.).
článok v zborníku
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Biouhlie z rýchlorastúcich drevín ako perspektívny obnoviteľný zdroj energie
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Biouhlie z rýchlorastúcich drevín ako perspektívny obnoviteľný zdroj energie. In TZB Haustechnik. 28, 1 (2020), s. 32--34. ISSN 1210-356X.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia
Kanianska, Radoslava -- Tian, Dong -- Kizeková, Miriam -- Šiška, Bernard -- Zhang, Xiaoshuan -- Varga, Jozef -- Feng, Jianying -- Benková, Nikola
Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia. In Advances in environmental research. New York: Nova Science Publishers, 2020, s. 95--121. ISBN 978-1-53617-488-5.
článok v zborníku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Podrobnosti
Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia
Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela -- Fehér, Alexander
Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), s. 1--7. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia
Melichová, Katarína -- Varecha, Lukáš
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020
Podrobnosti
Estimation of N2O Emissions from Agricultural Soils and Determination of Nitrogen Leakage: Kristína Tonhauzer
Tonhauzer, Kristína -- Tonhauzer, Peter -- Szemesová, Janka -- Šiška, Bernard
Estimation of N2O Emissions from Agricultural Soils and Determination of Nitrogen Leakage: Kristína Tonhauzer. In Atmosphere. 11, 6 (2020), s. 6. ISBN 2073-4433 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Evaluating the effects of climatic parameters on growth and biomass production of Miscanthus in climate conditions of Southern Slovakia
Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluating the effects of climatic parameters on growth and biomass production of Miscanthus in climate conditions of Southern Slovakia. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 2 (2020), s. 669--675. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Flora of the tram tracks of Bratislava
Rendeková, Alena -- Mičieta, Karol -- Randaková, Zuzana -- Ballová, Dominika -- Eliašová, Mariana -- Miškovic, Ján
Flora of the tram tracks of Bratislava. In Urban Ecosystems. (2020), s. 2020. ISSN 1083-8155.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Podrobnosti
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought
Bernáth, Slavko -- Šiška, Bernard -- Paulen, Oleg -- Zuzulová, Veronika -- Pintér, Eduard -- Žilinský, Matej -- Tóth, František
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought. In Journal of Ecological Engineering. 21, 4 (2020), s. 39--45. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Podrobnosti
Changes and interactions between grassland ecosystem soil and plant properties under long-term mineral fertilization
Vargová, Vladimíra -- Kanianska, Radoslava -- Kizeková, Miriam -- Šiška, Bernard -- Kováčiková, Zuzana -- Michalec, Milan
Changes and interactions between grassland ecosystem soil and plant properties under long-term mineral fertilization. In Agronomy-Basel. 10, 3 (2020), s. 3. ISBN 2073-4395 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Podrobnosti
Kompetencie a spolupráca obcí v sektore stavebného poriadku v SR a ČR: Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic
Lichnerová, Ivana
Kompetencie a spolupráca obcí v sektore stavebného poriadku v SR a ČR: Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic.  In Teória a prax verejnej správy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. (2020), s. 19--33. ISBN 978-80-8152-841-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), s. 206--217. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Komunikačné zručnosti ako efektívny nástroj vzdelávania: ARRAY(0x5467a90)
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti ako efektívny nástroj vzdelávania: ARRAY(0x5467a90). In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 24--38. ISSN 1339-7400.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Podrobnosti
Komunikačné zručnosti učiteľa ako efektívny nástroj vzdelávania: Communication skills as effective educational tool
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti učiteľa ako efektívny nástroj vzdelávania: Communication skills as effective educational tool. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 192--207. ISSN 1339-7400.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Legislation on land protection in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
Legislation on land protection in Slovakia. In Ecocycles. 6, 1 (2020), s. 98--105. ISSN 2416-2140.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja
Pospišová, Lucia
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), s. 311--317. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia. In Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2020, 2020, s. 165--168. ISBN 978-80-89878-58-1 (brož.).
článok v zborníku
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Možnosti využívania licencovaných elektronických zdrojov študentmi na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja: Possibilities for use of licensed electronic resources by students at the Faculty of european studies and regional development
Kováčik, Marián
Možnosti využívania licencovaných elektronických zdrojov študentmi na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja: Possibilities for use of licensed electronic resources by students at the Faculty of european studies and regional development. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 444--457. ISSN 1339-7400.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia)
Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Bobuľská, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Hrstková, Miroslava
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia). In Environmental science and pollution research. 26, 34 (2020), s. 35227--35239. ISSN 0944-1344.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review
Hauptvogl, Martin -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Pauková, Žaneta -- Kováčik, Marián -- Lošák, Tomáš
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 1 (2020), s. 505--5016. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures.  In XXIII. mezinárodí kolokvium o reionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), s. 91--97.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Posudzovanie výučby na univerzite očami študentov a učiteľov: Assessment of education process on university by students and teachers
Gubáňová, Monika
Posudzovanie výučby na univerzite očami študentov a učiteľov: Assessment of education process on university by students and teachers. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 521--534. ISSN 1339-7400.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food
Beresecká, Janka -- Svetlíková, Veronika
Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food. In International Journal for Innovation Education and Research. 8, 5 (2020), s. 222--237. ISSN 2411-3123.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia
Takáč, Ivan -- Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia. In Land. 9, 3 (2020), s. 3. ISBN 2073-445X online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni
Beresecká, Janka -- Svetlíková, Veronika
The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni.  In XXIII. mezinárodí kolokvium o reionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), s. 313--319. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1632/4546/2265-1/0#preview.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Učebné štýly v edukačnom procese vysokej školy: Learning styles in the higher education process
Giertl, Tomáš
Učebné štýly v edukačnom procese vysokej školy: Learning styles in the higher education process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 81--88. ISSN 1339-7400.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020Podrobnosti
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax
Beresecká, Janka -- Hroncová Vicianová, Jana
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-552-2156-4.
skriptá a učebnice
Skriptá a učebné texty
2020
Podrobnosti
Vybrané kapitoly obchodného práva
Ilková, Zuzana -- Bandlerová, Anna
Vybrané kapitoly obchodného práva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 210 s. ISBN 978-80-552-2173-1.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty
2020
Podrobnosti
Waste
Tonhauzer, Kristína -- Bodík, Igor -- Hrabčák, Marek -- Jonáček, Zuzana
Waste. In National greenhouse gas inventory report 1990 – 2018 to the UNFCCC and the Kyoto protocol. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2020, s. 370--403. ISBN 978-80-99929-06-8 (brož.).
článok v zborníku
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
2020Podrobnosti
Základy toxikológie a ekotoxikológie
Pauková, Žaneta
Základy toxikológie a ekotoxikológie. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), ISBN 978-80-552-2165-6. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/fwqm63bn8veic9uasr2mrzxeft813x.pdf.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Skriptá a učebné texty
2020
Podrobnosti