Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 57

Publikácie
Druh výsledkuPopis KPČ
Rok
Podrobnosti
skriptá a učebnice
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Agricultural Drought in Slovakia: An Impact Assessment: NDVI and Satellite Based Data
Zuzulová, Veronika -- Vido, Jaroslav -- Šiška, Bernard
Agricultural Drought in Slovakia: An Impact Assessment: NDVI and Satellite Based Data. 1. vyd. Cham : Springer, 2020. 96 s. ISBN 978-3-030-42060-4.
odborná kniha
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Agriculture (CRF3)
Tonhauzer, Kristína
Agriculture (CRF3). In National greenhouse gas inventory report 1990 – 2018 to the UNFCCC and the Kyoto protocol. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2020, s. 232--299. ISBN 978-80-99929-06-8 (brož.).
článok v zborníku
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Agriculture (NFR)
Tonhauzer, Kristína
Agriculture (NFR). In Informative inventory report 2020 Slovak republic. Air pollutant emissions 1990-2018. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2019, s. 285--340. ISBN 978-80-99929-07-5 (brož.).
článok v zborníku
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
2020Podrobnosti
Agri-Food Chain – Challenges and Perspectives: Potravinové reťazce - výzvy a perspektívy
Schwarcz, Pavol -- Floriš, Norbert -- Schwarczová, Loreta
Agri-Food Chain – Challenges and Perspectives: Potravinové reťazce - výzvy a perspektívy. In EU agrarian Law. 9, 1 (2020), s. 12--16. ISSN 1339-9276.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Biouhlie z rýchlorastúcich drevín ako perspektívny obnoviteľný zdroj energie
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Biouhlie z rýchlorastúcich drevín ako perspektívny obnoviteľný zdroj energie. In TZB Haustechnik. 28, 1 (2020), s. 32--34. ISSN 1210-356X.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia
Kanianska, Radoslava -- Tian, Dong -- Kizeková, Miriam -- Šiška, Bernard -- Zhang, Xiaoshuan -- Varga, Jozef -- Feng, Jianying -- Benková, Nikola
Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia. In Advances in environmental research. New York: Nova Science Publishers, 2020, s. 95--121. ISBN 978-1-53617-488-5.
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Duševné vlastníctvo Európskej únie: návody na cvičenia : vybrané kapitoly
Lazíková, Jarmila
Duševné vlastníctvo Európskej únie: návody na cvičenia : vybrané kapitoly. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 155 s. ISBN 978-80-552-2179-3.
skriptá a učebnice
Skriptá a učebné texty
2020
Podrobnosti
Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia
Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela -- Fehér, Alexander
Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 1--7. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia
Melichová, Katarína -- Varecha, Lukáš
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia
Melichová, Katarína -- Varecha, Lukáš
Endogenous Political, Institutional, Cultural, and Geographic Determinants of Intermunicipal Cooperation-Evidence from Slovakia. In Sustainability. 12, 2 (2020), s. 2020. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Entrepreneurial activities of municipalities in the Slovak republic: Podnikateľské aktivity miest v Slovenskej republike
Valach, Maroš -- Bumbalová, Monika
Entrepreneurial activities of municipalities in the Slovak republic: Podnikateľské aktivity miest v Slovenskej republike. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, s. 213--221. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020Podrobnosti
Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment
Capcarová, Marcela -- Harangozo, Ľuboš -- Árvay, Július -- Tóth, Tomáš -- Gabríny, Lucia -- Binkowski, Łukasz J. -- Palšová, Lucia -- Skalická, Magdaléna -- Pardo, Maria De La Luz Garcia -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Essential and xenobiotic elements in cottage cheese from the Slovak market with a consumer risk assessment. In Journal of environmental science and health. Part B. 55, 7 (2020), s. 677--686. ISSN 0360-1234.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Estimation of N2O Emissions from Agricultural Soils and Determination of Nitrogen Leakage
Tonhauzer, Kristína -- Tonhauzer, Peter -- Szemesová, Janka -- Šiška, Bernard
Estimation of N2O Emissions from Agricultural Soils and Determination of Nitrogen Leakage. In Atmosphere. 11, 6 (2020), s. 6. ISBN 2073-4433 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Evaluating the effects of climatic parameters on growth and biomass production of Miscanthus in climate conditions of Southern Slovakia
Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluating the effects of climatic parameters on growth and biomass production of Miscanthus in climate conditions of Southern Slovakia. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 2 (2020), s. 669--675. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Evaluation of municipalities’ competence in the building sector in selected regions of the SR: Case Study
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Evaluation of municipalities’ competence in the building sector in selected regions of the SR: Case Study. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), s. 1--9. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020Podrobnosti
Evaluation of municipalities’competence in thebuildingsector in selectedregions of the SR: Case Study
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Evaluation of municipalities’competence in thebuildingsector in selectedregions of the SR: Case Study. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), s. 1--9. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2020Podrobnosti
Evaluation of the effectiveness of EU Intellectual property course at SAU in Nitra
Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Takáč, Ivan
Evaluation of the effectiveness of EU Intellectual property course at SAU in Nitra. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), s. 31--39. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Financovanie výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a matriky, preneseného na samosprávne jednotky: Nitriansky a Košický kraj
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Financovanie výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a matriky, preneseného na samosprávne jednotky: Nitriansky a Košický kraj. In Dni študentov manažmentu a ekonómie 2020. Bratislava: Univerzita Komenského 2020, 2020, s. 61--73. ISBN 978-80-223-4993-2 (online).
článok v zborníku
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Flora of the tram tracks of Bratislava
Rendeková, Alena -- Mičieta, Karol -- Randaková, Zuzana -- Ballová, Dominika -- Eliašová, Mariana -- Miškovic, Ján
Flora of the tram tracks of Bratislava. In Urban Ecosystems. 23, 4 (2020), s. 875--891. ISSN 1083-8155.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought
Bernáth, Slavko -- Šiška, Bernard -- Paulen, Oleg -- Zuzulová, Veronika -- Pintér, Eduard -- Žilinský, Matej -- Tóth, František
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought. In Journal of Ecological Engineering. 21, 4 (2020), s. 39--45. ISSN 2081-139X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020Podrobnosti
Changes and interactions between grassland ecosystem soil and plant properties under long-term mineral fertilization
Vargová, Vladimíra -- Kanianska, Radoslava -- Kizeková, Miriam -- Šiška, Bernard -- Kováčiková, Zuzana -- Michalec, Milan
Changes and interactions between grassland ecosystem soil and plant properties under long-term mineral fertilization. In Agronomy-Basel. 10, 3 (2020), s. 3. ISBN 2073-4395 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Changes in the Diversity of Dry Calcareous Grasslands after Abandonment of Traditional Management in Devínska Kobyla National Nature Reserve (Southwestern Slovakia, Central Europe)
Rendeková, Alena -- Miškovic, Ján -- Mičieta, Karol -- Michalová, Martina -- Eliašová, Mariana -- Ballová, Dominika
Changes in the Diversity of Dry Calcareous Grasslands after Abandonment of Traditional Management in Devínska Kobyla National Nature Reserve (Southwestern Slovakia, Central Europe). In Ekológia. 39, 2 (2020), s. 101--115. ISSN 1335-342X.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Inovačné aktivity a ich význam v miestnej samospráve: Innovation activities and their importance in local self-government
Cifranič, Michal -- Valach, Maroš
Inovačné aktivity a ich význam v miestnej samospráve: Innovation activities and their importance in local self-government. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, s. 150--157. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Invázne rastliny vzbudzujúce obavy: Ako bojovať s nebezpečnými votrelcami v našom meste?
Pauková, Žaneta
Invázne rastliny vzbudzujúce obavy: Ako bojovať s nebezpečnými votrelcami v našom meste?.  In ŽIVOT V HLOHOVCI informačné noviny mesta Hlohovec. Hlohovec : Mesto Hlohovec. 54, 9 (2020), s. 6.
článok v elektronickom zdroji
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
2020Podrobnosti
Kompetencie a spolupráca obcí v sektore stavebného poriadku v SR a ČR: Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic
Lichnerová, Ivana
Kompetencie a spolupráca obcí v sektore stavebného poriadku v SR a ČR: Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic.  In Teória a prax verejnej správy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. (2020), s. 19--33. ISBN 978-80-8152-841-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020Podrobnosti
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy
Lichnerová, Ivana -- Marišová, Eleonóra
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), s. 206--217. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Komunikačné zručnosti ako efektívny nástroj vzdelávania: ARRAY(0x5467a90)
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti ako efektívny nástroj vzdelávania: ARRAY(0x5467a90). In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 24--38.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Komunikačné zručnosti učiteľa ako efektívny nástroj vzdelávania: Communication skills as effective educational tool
Cifranič, Michal
Komunikačné zručnosti učiteľa ako efektívny nástroj vzdelávania: Communication skills as effective educational tool. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 192--207.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Legislation on land protection in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
Legislation on land protection in Slovakia. In Ecocycles. 6, 1 (2020), s. 98--105. ISSN 2416-2140.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020Podrobnosti
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja
Pospišová, Lucia
Miestny rozvoj vedený komunitou ako integrovaný nástroj podpory spolupráce a miestneho ekonomického rozvoja.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), s. 311--317. ISBN 978-80-8105-961-2.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020
Podrobnosti
Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš
Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia. In Vykurovanie 2020. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS 2020, 2020, s. 165--168. ISBN 978-80-89878-58-1 (brož.).
článok v zborníku
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Možnosti využívania licencovaných elektronických zdrojov študentmi na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja: Possibilities for use of licensed electronic resources by students at the Faculty of european studies and regional development
Kováčik, Marián
Možnosti využívania licencovaných elektronických zdrojov študentmi na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja: Possibilities for use of licensed electronic resources by students at the Faculty of european studies and regional development. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 444--457.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Nová etapa vo vývoji inšttucionalizácie inovačných procesov: Grassroots inovácie: A new stage in the development of innovative processes: The grassroots
Hrivnák, Michal -- Melichová, Katarína -- Roháčiková, Oľga
Nová etapa vo vývoji inšttucionalizácie inovačných procesov: Grassroots inovácie: A new stage in the development of innovative processes: The grassroots. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, s. 134--141. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia)
Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Bobuľská, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Hrstková, Miroslava
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia). In Environmental science and pollution research. 26, 34 (2020), s. 35227--35239. ISSN 0944-1344.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review
Hauptvogl, Martin -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin -- Pauková, Žaneta -- Kováčik, Marián -- Lošák, Tomáš
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 1 (2020), s. 505--5016. ISSN 1230-1485.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures
Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Politika podpory najmenej rozvinutých okresov - hodnotenie procesov a identifikácia zlyhaní: Least developed districts support policy – Evaluation of processes and identification of failures.  In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), s. 91--97. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Podrobnosti
Posudzovanie výučby na univerzite očami študentov a učiteľov: Assessment of education process on university by students and teachers
Gubáňová, Monika
Posudzovanie výučby na univerzite očami študentov a učiteľov: Assessment of education process on university by students and teachers. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 521--534.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Podrobnosti
Potenciál rozvoja sociálneho podnikania v treťom sektore na Slovensku = Potential for the development of social entrepreneurship in the third sector in Slovakia
Chreneková, Marcela -- Klapková, Adriána -- Svetlíková, Veronika
Potenciál rozvoja sociálneho podnikania v treťom sektore na Slovensku = Potential for the development of social entrepreneurship in the third sector in Slovakia. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, s. 439--447. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Pozemkové právo: manuál
Lazíková, Jarmila
Pozemkové právo: manuál. 1. vyd. Nitra : Vydavateľstvo SPU v Nitre, 2020. 98 s. ISBN 978-80-525-2174-8.
odborná kniha
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Pozemkové právo: manuál
Lazíková, Jarmila
Pozemkové právo: manuál. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 98 s. ISBN 978-80-552-2174-8.
príručka
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Production function estimation and economics of fast-growing plants cultivation for bioenergy purposes. Case study of Kolíňany
Mariš, Martin
Production function estimation and economics of fast-growing plants cultivation for bioenergy purposes. Case study of Kolíňany. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), s. 25--30. ISSN 2453-6881.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Regional brand in slovak tourism
Beresecká, Janka -- Nagyová, Ľudmila -- Cagáňová, Dagmar
Regional brand in slovak tourism. In Science and Technologies for Smart Cities. (2020), s. 388--411. ISBN 1867-8211 online.
článok v odbornom periodiku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Regionálne rozvojové agentúry na Slovensku : minulosť a súčasnosť: Regional development agencies in Slovakia: Past and present
Szabó, Nikolas -- Pospišová, Lucia
Regionálne rozvojové agentúry na Slovensku : minulosť a súčasnosť: Regional development agencies in Slovakia: Past and present. In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, s. 74--81. ISBN 978-80-210-9610-3.
článok v zborníku
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020Podrobnosti
Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food
Beresecká, Janka -- Svetlíková, Veronika
Relationship between gastro tourism and consumer behavior in food. In International Journal for Innovation Education and Research. 8, 5 (2020), s. 222--237. ISSN 2411-3123.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Revision of distribution and coenology of Ranunculus pedatus in Slovakia
Eliáš, Pavol -- Dítě, Daniel -- Dítětová, Zuzana -- Eliašová, Mariana
Revision of distribution and coenology of Ranunculus pedatus in Slovakia. In Conference 70 years of Botanical Garden of Pavol Jozef Šafárik University, Slovakia, the history and the present of the botanical research and nature conservation. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020, s. 10. ISBN 978-80-8152-878-1 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií2020
Podrobnosti
Soil arthropods in differently used agroecosystems along an ecological gradient in Slovakia
Kanianska, Radoslava -- Jaďuďová, Jana -- Kizeková, Miriam -- Makovníková, Jarmila -- Šiška, Bernard -- Varga, Jozef -- Benková, Nikola
Soil arthropods in differently used agroecosystems along an ecological gradient in Slovakia. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 68, 1 (2020), s. 507--518. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Spoločná poľnohospodárska politika: manuál
Schwarcz, Pavol -- Kováčik, Marián -- Schwarczová, Loreta
Spoločná poľnohospodárska politika: manuál. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 90 s. ISBN 978-80-552-2201-1.
skriptá a učebnice
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia
Takáč, Ivan -- Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Zuzana
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia. In Land. 9, 3 (2020), s. 3. ISBN 2073-445X online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni
Beresecká, Janka -- Svetlíková, Veronika
The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni.  In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), s. 313--319. ISBN 978-80-210-9610-3. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1632/4546/2265-1/0#preview.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Podrobnosti
Učebné štýly v edukačnom procese vysokej školy: Learning styles in the higher education process
Giertl, Tomáš
Učebné štýly v edukačnom procese vysokej školy: Learning styles in the higher education process. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 81--88.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Podrobnosti
Vascular plants diversity in short rotation coppices: A reliable source of ecosystem services or farmland dead loss?
Fehér, Alexander -- Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela -- Prus, Piotr -- Izakovičová, Zita -- Drăgoi, Marian
Vascular plants diversity in short rotation coppices: A reliable source of ecosystem services or farmland dead loss?. In iForest- Biogeosciences and Forestry. 13, 4 (2020), s. 345--350. ISSN 1971-7458.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Podrobnosti
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax
Beresecká, Janka -- Hroncová Vicianová, Jana
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-552-2156-4.
skriptá a učebnice
Skriptá a učebné texty2020
Podrobnosti
Vybrané kapitoly obchodného práva
Ilková, Zuzana -- Bandlerová, Anna
Vybrané kapitoly obchodného práva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 210 s. ISBN 978-80-552-2173-1.
skriptá a učebnice
Skriptá a učebné texty2020
Podrobnosti
Waste
Tonhauzer, Kristína -- Bodík, Igor -- Hrabčák, Marek -- Jonáček, Zuzana
Waste. In National greenhouse gas inventory report 1990 – 2018 to the UNFCCC and the Kyoto protocol. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2020, s. 370--403. ISBN 978-80-99929-06-8 (brož.).
článok v zborníku
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
What Drives the Private Innovation in Rural Areas? In-Depth Case Study of Slovak Rural Region
Hrivnák, Michal -- Roháčiková, Oľga -- Schwarcz, Pavol
What Drives the Private Innovation in Rural Areas? In-Depth Case Study of Slovak Rural Region. In Administrative Sciences. 10, 3 (2020), s. 3. ISBN 2076-3387 online.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Základy toxikológie a ekotoxikológie
Pauková, Žaneta
Základy toxikológie a ekotoxikológie. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), ISBN 978-80-552-2165-6. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/fwqm63bn8veic9uasr2mrzxeft813x.pdf.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
Skriptá a učebné texty
2020Podrobnosti