Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAUKOVÁ, Ž. Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica. In Journal of Ecological Engineering. 20, 3 (2019), s. 85--90. ISSN 2081-139X.

Originálny názov: Occurrence and spread after 18 years of invasion by Fallopia × bohemica
Autor: Ing. Žaneta Pauková, PhD. (100%)
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Ecological Engineering
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 20
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 85
Do strany: 90
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: pohánkovec český, biologická invázia, invázne rastliny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Ecological Engineering. Warszawa: ISSN 2081-139X.

Originálny názov: Journal of Ecological Engineering
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2081-139X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Warszawa
Vydavateľ: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)