Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŽILINSKÝ, M. -- TAKÁČ, J. -- ŠIŠKA, B. Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia. In: Climate change adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer, 2019. s. 293--306. ISBN 978-3030-03382-8 (brož.).

Originální název:
Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia
Autor: Ing. Matej Žilinský (34%)
Jozef Takáč (33%)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (33%)
Pracoviště:
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikace: kapitola v knize
Odborná kniha:
Climate change adaptation in Eastern Europe
Číslo části:
Od strany:
293
Do strany:
306
Počet stran: 14
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: straty, adaptácia rastlín, klimatické zmeny, sucho, úrody
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Žilinský
Poslední změna:
02.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Climate change adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3030-03382-8 (brož.).

Originální název: Climate change adaptation in Eastern Europe
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: odborná kniha
ISBN:
978-3030-03382-8 (brož.)
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Springer
Místo vydání:
Cham
Stát:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Náklad:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna:
02.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)