Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽILINSKÝ, M. -- TAKÁČ, J. -- ŠIŠKA, B. Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia. In: Climate change adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer, 2019. s. 293--306. ISBN 978-3030-03382-8 (brož.).

Originálny názov: Adaptation strategies to reduce the impact of climate change on yield loss in Northern Carpathians, Slovakia
Autor: Ing. Matej Žilinský (34%)
Jozef Takáč (33%)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra ekológie
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Climate change adaptation in Eastern Europe
Číslo časti:
Od strany: 293
Do strany: 306
Počet strán: 14
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: straty, adaptácia rastlín, klimatické zmeny, sucho, úrody
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Žilinský
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Climate change adaptation in Eastern Europe. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3030-03382-8 (brož.).

Originálny názov: Climate change adaptation in Eastern Europe
Anglický názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-3030-03382-8 (brož.)
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Štát:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)