Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALŠOVÁ, L. Organic farming versus interest of the state for its support. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 4 (2019), s. 2773--2784. ISSN 1230-1485.

Originálny názov: Organic farming versus interest of the state for its support
Autor: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra práva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 28
Číslo periodika v rámci zväzku: 4
Rok vydania: 2019
Od strany: 2773
Do strany: 2784
Počet strán: 12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: podpora, štát, poľnohospodárstvo, štátna podpora, trvalo udržateľný rozvoj, organické poľnohospodárstvo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: ISSN 1230-1485.

Originálny názov: Polish Journal of Environmental Studies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1230-1485
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Olsztyn
Vydavateľ: HARD Publishing Company
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)