Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PALŠOVÁ, L. Organic farming versus interest of the state for its support. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 4 (2019), s. 2773--2784. ISSN 1230-1485.

Originálny názov:
Organic farming versus interest of the state for its support
Autor:
Pracovisko:
Katedra práva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
28
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2019
Od strany:
2773
Do strany:
2784
Počet strán: 12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: podpora, štát, poľnohospodárstvo, štátna podpora, trvalo udržateľný rozvoj, organické poľnohospodárstvo
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: ISSN 1230-1485.

Originálny názov:
Polish Journal of Environmental Studies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1230-1485
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Olsztyn
Vydavateľ:
HARD Publishing Company
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)