Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LAZÍKOVÁ, J. -- BANDLEROVÁ, A. -- RUMANOVSKÁ, Ľ. -- TAKÁČ, I. -- LAZÍKOVÁ, Z. Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia. In Sustainability. 11, 5 (2019), s. 2019. ISSN 2071-1050.

Originálny názov: Crop diversity and common agricultural policy—The case of Slovakia
Autor: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. (20%)
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (20%)
Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. (20%)
Ing. Ivan Takáč, PhD. (20%)
Ing. Zuzana Lazíková (20%)
Pracovisko: Katedra práva
Katedra európskych politík
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Sustainability
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2019
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spoločná poľnohospodárska politika, udržateľnosť environmentálna, diverzita
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originálny názov: Sustainability
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2071-1050
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)