Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARIŠ, M. Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study. In Journal of international studies. 1 (2019), s. 313--323. ISSN 2071-8330.

Originálny názov: Structural and productivity shift of industries in Slovakia and Czech Republic: A comparative study
Autor:
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of international studies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2019
Od strany: 313
Do strany:
323
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: štrukturálne zmeny, priemysel, ekonomika, zamestnanosť
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Martin Mariš, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:01 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of international studies. Szczecin: ISSN 2071-8330.

Originálny názov:
Journal of international studies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2071-8330
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Szczecin
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:01 (Import dát z knižnice)