Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ÁRVAY, J. -- ŠNIRC, M. -- HAUPTVOGL, M. -- BILČÍKOVÁ, J. -- BOBKOVÁ, A. -- DEMKOVÁ, L. -- HUDÁČEK, M. -- HRSTKOVÁ, M. -- LOŠÁK, T. -- KRÁL, M. -- KOVÁČIK, A. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), s. 226--233. ISSN 0163-4984.

Originální název:
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Autor: Ing. Július Árvay, PhD. (20%)
Ing. Marek Šnirc, PhD. (20%)
Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (10%)
Mgr. Jana Bilčíková (10%)
doc. Ing. Alica Bobková, PhD. (5%)
Lenka Demková (5%)
Marek Hudáček (5%)
Ing. Miroslava Hrstková (5%)
Tomáš Lošák (5%)
Martin Král (5%)
Ing. Anton Kováčik, PhD. (5%)
Ing. Jana Štefániková, PhD. (5%)
Pracoviště:
Katedra chémie
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Biological trace element research
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 190
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2019
Od strany: 226
Do strany:
233
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: riziko, praženie kávy, zelená káva, konzumenti, káva
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
03.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Biological trace element research. Totowa, US: ISSN 0163-4984.

Originální název:
Biological trace element research
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0163-4984
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Totowa, US
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
03.10.2020 22:20 (Import dat z knihovny)