Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHRENEKOVÁ, M. -- JARÁBKOVÁ, J. Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?. In Zemědělská pôdohospodárska škola. 81, 5 (2019), s. 28--29. ISSN 0044-3875.

Originální název: Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?
Anglický název:
Autor: Ing. Marcela Chreneková, PhD. (50%)
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Zemědělská pôdohospodárska škola
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 81
Číslo periodika v rámci svazku: 5
Rok vydání: 2019
Od strany: 28
Do strany: 29
Počet stran: 2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vzdelávanie, odborné praxe, prax
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Zemědělská pôdohospodárska škola. Praha: ISSN 0044-3875.

Originální název: Zemědělská pôdohospodárska škola
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0044-3875
Stát vydavatele:
Místo vydání: Praha
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)