Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHRENEKOVÁ, M. -- JARÁBKOVÁ, J. Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?. In Zemědělská pôdohospodárska škola. 81, 5 (2019), s. 28--29.

Originální název: Ako prenáša Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poznatky do praxe?
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Zemědělská pôdohospodárska škola
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
81
Číslo periodika v rámci svazku: 5
Rok vydání:
2019
Od strany:
28
Do strany:
29
Počet stran:
2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: vzdelávanie, odborné praxe, prax
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marcela Chreneková, PhD.
Poslední změna:
05.03.2020 19:34 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Zemědělská pôdohospodárska škola..

Originální název:
Zemědělská pôdohospodárska škola
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
05.03.2020 19:34 (Import dat z knihovny)