Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VANHAMAKI, S. -- MEDKOVÁ, K. -- MALAMAKIS, A. -- KONTOGIANNI, S. -- MARIŠOVÁ, E. -- HUISMAN DELLAGO, D. -- MOUSSIOPOULOS, N. Bio-based circular economy in European national and regional strategies. In International Journal of Sustainable Development and Planning. 14, 1 (2019), s. 31--43. ISSN 1743-7601.

Originálny názov: Bio-based circular economy in European national and regional strategies
Autor: Susanna Vanhamaki (16%)
Kateřina Medková (14%)
Apostolos Malamakis (14%)
Stamatia Kontogianni (14%)
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (14%)
David Huisman Dellago (14%)
Nicolas Moussiopoulos (14%)
Pracovisko: Katedra práva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: International Journal of Sustainable Development and Planning
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 31
Do strany: 43
Počet strán: 13
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kruhová ekonomika, marketingové stratégie, stratégie životné, regionalistika, bioekonomika
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

International Journal of Sustainable Development and Planning. Southampton: ISSN 1743-7601.

Originálny názov: International Journal of Sustainable Development and Planning
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1743-7601
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Southampton
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)