Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOTRLA, M. -- PRČÍK, M. Regional influence of climatic parameters on the production of Miscanthus energy grass in Slovakia. In Netradycijni i ponovljuvani džerela energiji jak aľternatybni pervynnym džerelam energiji v regioni. Ľvov: Ľvivskij nacionaľnij agrarnij universitet, s. 36--39.

Originálny názov: Regional influence of climatic parameters on the production of Miscanthus energy grass in Slovakia
Autor: Mgr. Marián Kotrla, PhD. (50%)
Ing. Martin Prčík, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Netradycijni i ponovljuvani džerela energiji jak aľternatybni pervynnym džerelam energiji v regioni
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 36
Do strany: 39
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: obnoviteľné energetické zdroje, obnoviteľná energia, ozdobnica obrovská, regionálne rozdiely, regióny, klíma
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Netradycijni i ponovljuvani džerela energiji jak aľternatybni pervynnym džerelam energiji v regioni. Ľvov: Ľvivskij nacionaľnij agrarnij universitet.

Originálny názov: Netradycijni i ponovljuvani džerela energiji jak aľternatybni pervynnym džerelam energiji v regioni
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Ľvivskij nacionaľnij agrarnij universitet
Miesto vydania: Ľvov
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)