Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BIRÓ, M. -- MOLNÁR, Z. -- BABAI, D. -- DÉNES, A. -- FEHÉR, A. -- BARTA, S. -- SÁFIÁN, L. -- SZABADOS, K. -- KIŠ, A. -- DEMETER, L. -- ÖLLERER, K. Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing. In Science of the Total Environment. 666, (2019), s. 1114--1125. ISSN 0048-9697.

Originálny názov:
Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing
Autor:
Marianna Biró (10%)
Zsolt Molnár (9%)
Daniel Babai (9%)
Andrea Dénes (9%)
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. (9%)
Sándor Barta (9%)
László Sáfián (9%)
Klára Szabados (9%)
Alen Kiš (9%)
László Demeter (9%)
Kinga Öllerer (9%)
Pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Science of the Total Environment
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
666
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2019
Od strany:
1114
Do strany:
1125
Počet strán:
12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mokrade, konzervácia, ochrana mokradí, ekológia, tradičné agroekosystémy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Posledná zmena: 09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Science of the Total Environment. Amsterdam: ISSN 0048-9697.

Originálny názov:
Science of the Total Environment
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0048-9697
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Amsterdam
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)