Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BIRÓ, M. -- MOLNÁR, Z. -- BABAI, D. -- DÉNES, A. -- FEHÉR, A. -- BARTA, S. -- SÁFIÁN, L. -- SZABADOS, K. -- KIŠ, A. -- DEMETER, L. -- ÖLLERER, K. Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing. In Science of the Total Environment. 666, (2019), s. 1114--1125. ISSN 0048-9697.

Originálny názov: Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing
Autor: Marianna Biró (10%)
Zsolt Molnár (9%)
Daniel Babai (9%)
Andrea Dénes (9%)
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. (9%)
Sándor Barta (9%)
László Sáfián (9%)
Klára Szabados (9%)
Alen Kiš (9%)
László Demeter (9%)
Kinga Öllerer (9%)
Pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Science of the Total Environment
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 666
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2019
Od strany: 1114
Do strany: 1125
Počet strán: 12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mokrade, konzervácia, ochrana mokradí, ekológia, tradičné agroekosystémy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Science of the Total Environment. Amsterdam: ISSN 0048-9697.

Originálny názov: Science of the Total Environment
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0048-9697
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Amsterdam
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)