Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HAUPTVOGL, M. -- KOTRLA, M. -- PRČÍK, M. -- PAUKOVÁ, Ž. -- KOVÁČIK, M. -- LOŠÁK, T. Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 1 (2020), s. 505--5016. ISSN 1230-1485.

Originální název:
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review
Autor: Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (16%)
Mgr. Marián Kotrla, PhD. (16%)
Ing. Martin Prčík, PhD. (16%)
Ing. Žaneta Pauková, PhD. (16%)
Ing. Marián Kováčik, PhD. (16%)
Tomáš Lošák (16%)
Pracoviště:
Katedra európskych politík
Katedra environmentálneho manažmentu
Katedra regionálnej bioenergetiky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
29
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany:
505
Do strany:
5016
Počet stran:
4512
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: toxické látky, životné prostredie, energetické rastliny, fytoremediácia, rýchlorastúce dreviny
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: ISSN 1230-1485.

Originální název:
Polish Journal of Environmental Studies
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1230-1485
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Olsztyn
Vydavatel:
HARD Publishing Company
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 25.07.2020 22:20 (Import dat z knihovny)