Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAUPTVOGL, M. -- KOTRLA, M. -- PRČÍK, M. -- PAUKOVÁ, Ž. -- KOVÁČIK, M. -- LOŠÁK, T. Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review. In Polish Journal of Environmental Studies. 29, 1 (2020), s. 505--5016. ISSN 1230-1485.

Originálny názov:
Phytoremediation potential of fast-growing energy plants: challenges and perspectives – a review
Autor:
Pracovisko: Katedra európskych politík
Katedra environmentálneho manažmentu
Katedra regionálnej bioenergetiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Polish Journal of Environmental Studies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
29
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2020
Od strany:
505
Do strany:
5016
Počet strán:
4512
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: toxické látky, životné prostredie, energetické rastliny, fytoremediácia, rýchlorastúce dreviny
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Polish Journal of Environmental Studies. Olsztyn: ISSN 1230-1485.

Originálny názov:
Polish Journal of Environmental Studies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1230-1485
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Olsztyn
Vydavateľ: HARD Publishing Company
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)