Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KONČEKOVÁ, L. -- HALMOVÁ, D. -- FEHÉR, A. Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), s. 1--7. ISSN 1337-0960.

Originální název: Edible wild plants growing in adjacent spontaneous vegetation of energy plantations in southwest Slovakia
Autor:
Pracoviště:
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany: 7
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: divorastúce rastliny, jedlé divorastúce rastliny, zber energetických rastlín, ozdobnica čínska, plody
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Poslední změna:
26.09.2020 22:22 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
26.09.2020 22:22 (Import dat z knihovny)